MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - angl

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

מטאטאים

מטאטאים

מטאטא זוויתי הוא אידאלי לעבודות ניקוי באתר ותחזוקה ציבורית בזכות מקטעי המטאטא הגדולים שלו המאפשרים ניקוי במעבר יחיד. מטאטאי האיסוף מתאימים לעבודות ניקוי קל וכבד בכל היישומים בהם נדרש איסוף פסולת, כגון אתרי פסולת.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - angl

מטאטא זוויתי

המטאטא הזוויתי אידיאלי לניקוי אתרים ולעבודות תחזוקה ציבוריות. ניתן לכוון את זווית המטאטא לשמאל או לימין, כדי לאפשר למפעיל לכוון בקלות את הפסולת מהמשטח המוגמר.

זמין עבור:

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - pick

מטאטא איסוף

מטאטאי האיסוף מתאימים לעבודות ניקוי קל וכבד בכל היישומים בהם נדרש איסוף פסולת.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר