MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - land
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - land

מגרפת גינון

מגרפת גינון הידרולית לפילוס גימור, פירור הקרקע, סילוק פסולת, פיזור אדמת מילוי, ודילול ואוורור.

זמין עבור:

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - auto

מגרפה אוטומטית

המגרפה האוטומטית מתוכננת לסילוק סלעים קטנים ופסולת מקרקע רפויה ולניפוי שכבת השטח של הקרקע בדרך יעילה.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר