MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - prep

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

מתחחות

מתחחות

מתחחת גינון מייעלת את עבודות הניקוי, סיקול הסלעים והכנת הקרקע. היא אוספת סלעים בגדלים 1 עד 20 אינץ' (25 עד 500 מ"מ) ומאפשרת לחול/אדמה ופסולת קטנה לעבור את הכף המחוררת.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - prep

מתחחת

מתחחת גינון מייעלת את עבודות הניקוי, סיקול הסלעים והכנת הקרקע. היא אוספת סלעים ומאפשרת לחול/אדמה ופסולת קטנה לעבור את הכף המחוררת.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר