MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - buck

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

כפות מעמיס

כפות מעמיס

וולוו מציעה הצעה כוללת של כפות כדי להבטיח התאמה מושלמת בין המכונה לבין אתר העבודה.

כף לשימוש כללי

מערך רחב של כפות עפר לצורך חפירה בתנאי קרקע קשים. כוללת רצפת כף קצרה כדי למקסם את כוח הפריצה של הכף.

זמין עבור: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

פרטים

כף רב תכליתית

הכף הרב-תכליתית היא אידיאלית למגוון משימות ניטול חומרים. המפעיל יכול לפתוח את הכף באופן המאפשר בקרה ומיקום מדויקים יותר של המטען. כוללת שפה חלקה לפעולות יישור ועבודת דחפור.

זמין עבור: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

פרטים
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - buck

כף גינון

מערך רחב של כפות פילוס וכפות גינון בעלות פרופיל נמוך, לעבודות עפר רב-תכליתיות כגון חישוף קרקע עילית, עבודות דחפור קטנות, עיצוב וגינון נוף, ופילוס חומר מילוי. אורך הרצפה הארוך של הכף מספק ראות מיטבית של שפת החיתוך - מאפיין חשוב ליישומי פילוס.

זמין עבור:

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - buck

כף שלג

כף השלג מתוכננת במיוחד לפינוי שלג יעיל. הלוח האחורי בעל הפתח מגדיל את הראות והבקרה של אזור העבודה.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר