MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - grap

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

כפות מחפן

כפות מחפן

וולוו מציעה כפות מחפן לפסולת, לשיחים ולזבל חקלאי במערך הכלים הייעודיים למעמיסים הזעירים, מה שמספק רב-תכליתיות מרבית ליישומי האיסוף שלך.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - scra

כף מחפן לפסולת

כף המחפן לפסולת מקלה על ההרמה וההחזקה של אשפה ופריטי פסולת גדולי ממדים.

זמין עבור:

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - brus

מחפן גזם

העיצוב המזלגי של מחפן הגזם מקל על ההרמה של פריטים ועצמים גדולי ממדים, בעוד עצמים קטנים יותר נופלים בין המרווחים של שיני המזלג.

זמין עבור:

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - manu

מזלג לזבל עם מחפן

מזלגות לזבל עם מחפן מקלים על האיסוף והשמירה של זבל חקלאי או קש/קומפוסט בתפזורת אחרים.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר