MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - blad

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

סכינים

סכינים

מתאימות ליישומי שינוע עפר וחישוף קרקע. לסכין יש בקרה הידרולית של הזווית וההטיה. ניתן לשנות את הזווית שלה בשיעור של עד ‪‎30°‬ מהמרכז לימין או לשמאל, וניתן להטות אותה לפנים ולאחור בזווית של ‪‎10°‬.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - snow

סכין שלג

ניתן להטות סכיני שלג באופן הידרולי לזווית של 30 מעלות שמאלה או ימינה, לפינוי שלג יעיל.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר