MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למחפר של וולוו - front

התקן ריתום מהיר אוניברסלי עם נעילת פין קדמי

התקן ריתום מהיר אוניברסלי מאפשר למפעיל להחליף כלים ייעודיים במהירות מתוך תא המפעיל של המכונה. ניתן גם לחבר סוגים שונים של כלים ייעודיים מיצרנים שונים, שהם בעלי גדלי פינים וריווח שונים (כל עוד הם נמצאים בתחום הפעולה של המכונה והתקן הריתום המהיר). להתקן הריתום המהיר של וולוו יש טכנולוגיית נעילת פין קדמי.

EW220E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8298116 Hydraulic Pin-on type U18 272 מ"מ 265 ק"ג Quick Coupler

EW180E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8298116 Hydraulic Pin-on type U18 272 מ"מ 265 ק"ג Quick Coupler

EWR170E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8297915 Hydraulic Pin-on type U16 272 מ"מ 265 ק"ג 379 - 478 מ"מ Quick Coupler
8297917 Hydraulic Pin-on type U14 218 מ"מ 190 ק"ג 345 - 430 מ"מ Quick Coupler

EW160E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8297915 Hydraulic Pin-on type U16 272 מ"מ 265 ק"ג 379 - 478 מ"מ Quick Coupler
8297917 Hydraulic Pin-on type U14 218 מ"מ 190 ק"ג 345 - 430 מ"מ Quick Coupler

EC480E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים קוטר פין סוג הכלי הייעודי
8296853 Hydraulic Pin-on type U48 395 מ"מ 770 ק"ג 520 - 630 מ"מ 100 - 110 מ"מ Quick Coupler

EC380E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים קוטר פין סוג הכלי הייעודי
8296852 Hydraulic Pin-on type U38 365 מ"מ 670 ק"ג 520 - 630 מ"מ 100 - 110 מ"מ Quick Coupler

ECR355E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8301745 Hydraulic Pin-on type U35 342 מ"מ 600 ק"ג 458 - 579 מ"מ Quick Coupler

EC300E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8301745 Hydraulic Pin-on type U35 342 מ"מ 600 ק"ג 458 - 579 מ"מ Quick Coupler

EC250E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8296850 Hydraulic Pin-on type U25 322 מ"מ 500 ק"ג 458 - 579 מ"מ Quick Coupler

ECR235E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8296849 Hydraulic Pin-on type U22 298 מ"מ 320 ק"ג Quick Coupler

EC200E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8296849 Hydraulic Pin-on type U22 298 מ"מ 320 ק"ג Quick Coupler

EC220E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8296849 Hydraulic Pin-on type U22 298 מ"מ 320 ק"ג Quick Coupler

EC180E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8296848 Hydraulic Pin-on type U16 272 מ"מ 265 ק"ג Quick Coupler

EC160E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
8296848 Hydraulic Pin-on type U16 272 מ"מ 265 ק"ג Quick Coupler

ECR145E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8296847 Hydraulic Pin-on type U14 218 מ"מ 190 ק"ג 345 - 430 מ"מ Quick Coupler

EC140E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל מרחק בין פינים סוג הכלי הייעודי
8296847 Hydraulic Pin-on type U14 218 מ"מ 190 ק"ג 345 - 430 מ"מ Quick Coupler
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 392.8KB)‎