MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למחפר של וולוו - bucke

כף פילוס TGX - כושר חדירה אגרסיבי

"כף הפילוס עברה אופטימיזציה לשימוש עם התקן הטיה וסיבוב, והיא מיועדת לביצוע מדויק של עבודות עיצוב נוף, גימור ועיצוב שיפועים. הפינות הזוויתיות מאפשרות לכף לעבוד בסמיכות רבה לעצמים שונים. המאפיינים כוללים פינות זוויתיות, שפת חיתוך מוארכת והגנה מפני שחיקה בצד ובתחתית."

EW220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295593 S type S1 1.06 מ"ק 1800 מ"מ 748 ק"ג - Bucket
8295594 Symmetrical type S70 1.06 מ"ק 1800 מ"מ 768 ק"ג - Bucket

EW180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295592 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1800 מ"מ 620 ק"ג - Bucket
8295593 S type S1 1.06 מ"ק 1800 מ"מ 748 ק"ג - Bucket
8295594 Symmetrical type S70 1.06 מ"ק 1800 מ"מ 768 ק"ג - Bucket

EWR170E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295590 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 518 ק"ג - Bucket
8295591 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 540 ק"ג - Bucket
8295593 S type S1 1.06 מ"ק 1800 מ"מ 748 ק"ג - Bucket

EW160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295590 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 518 ק"ג - Bucket
8295591 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 540 ק"ג - Bucket
8295593 S type S1 1.06 מ"ק 1800 מ"מ 748 ק"ג - Bucket

ECR355E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295601 Pin-on type 1.6 מ"ק 2000 מ"מ 1233 ק"ג - Bucket
8295602 S type S2 1.6 מ"ק 2000 מ"מ 1206 ק"ג - Bucket
8295603 Symmetrical type S70 1.6 מ"ק 2000 מ"מ 1220 ק"ג - Bucket

EC300E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295601 Pin-on type 1.6 מ"ק 2000 מ"מ 1233 ק"ג - Bucket
8295602 S type S2 1.6 מ"ק 2000 מ"מ 1206 ק"ג - Bucket
8295603 Symmetrical type S70 1.6 מ"ק 2000 מ"מ 1220 ק"ג - Bucket

EC250E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295599 S type S1 1.45 מ"ק 2000 מ"מ 1020 ק"ג - Bucket
8295600 Symmetrical type S70 1.45 מ"ק 2000 מ"מ 1049 ק"ג - Bucket

ECR235E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295595 S type S1 1.15 מ"ק 1800 מ"מ 821 ק"ג - Bucket
8295596 Symmetrical type S70 1.15 מ"ק 1800 מ"מ 840 ק"ג - Bucket
8295597 S type S1 1.33 מ"ק 2000 מ"מ 916 ק"ג - Bucket
8295598 Symmetrical type S70 1.33 מ"ק 2000 מ"מ 935 ק"ג - Bucket

EC200E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295595 S type S1 1.15 מ"ק 1800 מ"מ 821 ק"ג - Bucket
8295596 Symmetrical type S70 1.15 מ"ק 1800 מ"מ 840 ק"ג - Bucket
8295597 S type S1 1.33 מ"ק 2000 מ"מ 916 ק"ג - Bucket
8295598 Symmetrical type S70 1.33 מ"ק 2000 מ"מ 935 ק"ג - Bucket

EC220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295595 S type S1 1.15 מ"ק 1800 מ"מ 821 ק"ג - Bucket
8295596 Symmetrical type S70 1.15 מ"ק 1800 מ"מ 840 ק"ג - Bucket
8295597 S type S1 1.33 מ"ק 2000 מ"מ 916 ק"ג - Bucket
8295598 Symmetrical type S70 1.33 מ"ק 2000 מ"מ 935 ק"ג - Bucket

EC180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295592 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1800 מ"מ 620 ק"ג - Bucket

EC160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295591 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 540 ק"ג - Bucket

ECR145E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295590 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 518 ק"ג - Bucket

EC140E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295590 Symmetrical type S60 0.82 מ"ק 1600 מ"מ 518 ק"ג - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 968.1KB)‎