MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למחפר של וולוו - bucke

כף לשימוש כללי GPX - כושר חדירה אגרסיבי

כף זו מיועדת לחפירה ושינוע של חומר רופף כגון חול, חרסית, עפר וחצץ. המאפיינים כוללים הגנה מפני שחיקה בצדדים ובתחתית, ומערכת השיניים לשימוש כללי של וולוו המותקנת כסטנדרט (GPE).

EW220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295521 S type S1 0.8 מ"ק 965 מ"מ 637 ק"ג 20GPE 4 WOSC Bucket
8295522 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 965 מ"מ 658 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295523 S type S1 0.905 מ"ק 1060 מ"מ 676 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295524 Symmetrical type S70 0.905 מ"ק 1060 מ"מ 698 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295525 S type S1 1 מ"ק 1145 מ"מ 717 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295526 Symmetrical type S70 1 מ"ק 1145 מ"מ 746 ק"ג 20GPE 4 - Bucket

EW180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295518 Symmetrical type S60 0.8 מ"ק 955 מ"מ 674 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295519 Symmetrical type S60 0.9 מ"ק 1050 מ"מ 717 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295520 Symmetrical type S60 1 מ"ק 1135 מ"מ 766 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295521 S type S1 0.8 מ"ק 965 מ"מ 637 ק"ג 20GPE 4 WOSC Bucket
8295522 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 965 מ"מ 658 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295523 S type S1 0.905 מ"ק 1060 מ"מ 676 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295524 Symmetrical type S70 0.905 מ"ק 1060 מ"מ 698 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295525 S type S1 1 מ"ק 1145 מ"מ 717 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295526 Symmetrical type S70 1 מ"ק 1145 מ"מ 746 ק"ג 20GPE 4 - Bucket

EWR170E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295513 Symmetrical type S60 0.65 מ"ק 940 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1000 מ"מ 536 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 564 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295516 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 592 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295517 Symmetrical type S60 0.8 מ"ק 1100 מ"מ 621 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295521 S type S1 0.8 מ"ק 965 מ"מ 637 ק"ג 20GPE 4 WOSC Bucket
8295523 S type S1 0.905 מ"ק 1060 מ"מ 676 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295525 S type S1 1 מ"ק 1145 מ"מ 717 ק"ג 20GPE 4 - Bucket

EW160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295513 Symmetrical type S60 0.65 מ"ק 940 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1000 מ"מ 536 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 564 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295516 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 592 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295517 Symmetrical type S60 0.8 מ"ק 1100 מ"מ 621 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295521 S type S1 0.8 מ"ק 965 מ"מ 637 ק"ג 20GPE 4 WOSC Bucket

ECR355E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295550 Pin-on type 1.509 מ"ק 1340 מ"מ 1387 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295551 S type S2 1.509 מ"ק 1340 מ"מ 1362 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295552 Symmetrical type S70 1.509 מ"ק 1340 מ"מ 1377 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295553 Pin-on type 1.601 מ"ק 1400 מ"מ 1429 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295554 S type S2 1.601 מ"ק 1400 מ"מ 1404 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295555 Symmetrical type S70 1.601 מ"ק 1400 מ"מ 1419 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295556 Pin-on type 1.707 מ"ק 1470 מ"מ 1499 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295557 S type S2 1.707 מ"ק 1470 מ"מ 1459 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295558 Symmetrical type S70 1.707 מ"ק 1470 מ"מ 1484 ק"ג 40GPE 4 - Bucket

EC300E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295550 Pin-on type 1.509 מ"ק 1340 מ"מ 1387 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295551 S type S2 1.509 מ"ק 1340 מ"מ 1362 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295552 Symmetrical type S70 1.509 מ"ק 1340 מ"מ 1377 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295553 Pin-on type 1.601 מ"ק 1400 מ"מ 1429 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295554 S type S2 1.601 מ"ק 1400 מ"מ 1404 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295555 Symmetrical type S70 1.601 מ"ק 1400 מ"מ 1419 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295556 Pin-on type 1.707 מ"ק 1470 מ"מ 1499 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295557 S type S2 1.707 מ"ק 1470 מ"מ 1459 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295558 Symmetrical type S70 1.707 מ"ק 1470 מ"מ 1484 ק"ג 40GPE 4 - Bucket

EC250E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295538 S type S1 1.3 מ"ק 1270 מ"מ 1125 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295539 Symmetrical type S70 1.3 מ"ק 1270 מ"מ 1158 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295540 S type S1 1.401 מ"ק 1340 מ"מ 1167 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295541 Symmetrical type S70 1.401 מ"ק 1340 מ"מ 1200 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295542 S type S1 1.497 מ"ק 1410 מ"מ 1214 ק"ג 40GPE 4 - Bucket
8295543 Symmetrical type S70 1.497 מ"ק 1410 מ"מ 1257 ק"ג 40GPE 4 - Bucket

ECR235E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295527 S type S1 1.1 מ"ק 1170 מ"מ 946 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295528 Symmetrical type S70 1.1 מ"ק 1170 מ"מ 969 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295529 S type S1 1.2 מ"ק 1250 מ"מ 990 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295530 Symmetrical type S70 1.2 מ"ק 1250 מ"מ 1013 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295531 S type S1 1.3 מ"ק 1330 מ"מ 1039 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295573 Symmetrical type S70 1.3 מ"ק 1330 מ"מ 1072 ק"ג 30GPE 4 - Bucket

EC200E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295527 S type S1 1.1 מ"ק 1170 מ"מ 946 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295528 Symmetrical type S70 1.1 מ"ק 1170 מ"מ 969 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295529 S type S1 1.2 מ"ק 1250 מ"מ 990 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295530 Symmetrical type S70 1.2 מ"ק 1250 מ"מ 1013 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295531 S type S1 1.3 מ"ק 1330 מ"מ 1039 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295573 Symmetrical type S70 1.3 מ"ק 1330 מ"מ 1072 ק"ג 30GPE 4 - Bucket

EC220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295527 S type S1 1.1 מ"ק 1170 מ"מ 946 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295528 Symmetrical type S70 1.1 מ"ק 1170 מ"מ 969 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295529 S type S1 1.2 מ"ק 1250 מ"מ 990 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295530 Symmetrical type S70 1.2 מ"ק 1250 מ"מ 1013 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295531 S type S1 1.3 מ"ק 1330 מ"מ 1039 ק"ג 30GPE 4 - Bucket
8295573 Symmetrical type S70 1.3 מ"ק 1330 מ"מ 1072 ק"ג 30GPE 4 - Bucket

EC180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295518 Symmetrical type S60 0.8 מ"ק 955 מ"מ 674 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295519 Symmetrical type S60 0.9 מ"ק 1050 מ"מ 717 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295520 Symmetrical type S60 1 מ"ק 1135 מ"מ 766 ק"ג 20GPE 4 - Bucket

EC160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295516 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 592 ק"ג 20GPE 4 - Bucket
8295517 Symmetrical type S60 0.8 מ"ק 1100 מ"מ 621 ק"ג 20GPE 4 - Bucket

ECR145E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295513 Symmetrical type S60 0.65 מ"ק 940 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1000 מ"מ 536 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 564 ק"ג 15GPE 4 - Bucket

EC140E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8295513 Symmetrical type S60 0.65 מ"ק 940 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1000 מ"מ 536 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 מ"ק 1050 מ"מ 564 ק"ג 15GPE 4 - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 968.1KB)‎