MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למחפר של וולוו - bucke

כף להנחת כבלים CAX - כושר חדירה אגרסיבי

"מיועדת לעבודה בשוחות צרות, עם פרופיל ארוך שמאפשר לה לעבוד בקרבה רבה אל צינורות וכבלים. המאפיינים כוללים שפת חיתוך מוארכת, תיכון צר והגנה מפני שחיקה בצד ובתחתית".

EW220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296022 S type S1 0.36 מ"ק 570 מ"מ 442 ק"ג - Bucket
8296023 Symmetrical type S70 0.36 מ"ק 570 מ"מ 461 ק"ג - Bucket
8296024 S type S1 0.65 מ"ק 800 מ"מ 570 ק"ג - Bucket
8296025 Symmetrical type S70 0.65 מ"ק 800 מ"מ 586 ק"ג - Bucket

EW180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296020 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 397 ק"ג - Bucket
8296021 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 488 ק"ג - Bucket
8296022 S type S1 0.36 מ"ק 570 מ"מ 442 ק"ג - Bucket
8296023 Symmetrical type S70 0.36 מ"ק 570 מ"מ 461 ק"ג - Bucket
8296024 S type S1 0.65 מ"ק 800 מ"מ 570 ק"ג - Bucket
8296025 Symmetrical type S70 0.65 מ"ק 800 מ"מ 586 ק"ג - Bucket

EWR170E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296018 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 366 ק"ג - Bucket
8296019 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 453 ק"ג - Bucket
8296020 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 397 ק"ג - Bucket
8296021 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 488 ק"ג - Bucket

EW160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296018 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 366 ק"ג - Bucket
8296019 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 453 ק"ג - Bucket
8296020 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 397 ק"ג - Bucket
8296021 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 488 ק"ג - Bucket
8296022 S type S1 0.36 מ"ק 570 מ"מ 442 ק"ג - Bucket

ECR355E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296034 Pin-on type 0.55 מ"ק 670 מ"מ 817 ק"ג - Bucket
8296035 S type S2 0.55 מ"ק 670 מ"מ 797 ק"ג - Bucket
8296036 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 670 מ"מ 808 ק"ג - Bucket
8296037 Pin-on type 0.85 מ"ק 900 מ"מ 984 ק"ג - Bucket
8296038 S type S2 0.85 מ"ק 900 מ"מ 967 ק"ג - Bucket
8296039 Symmetrical type S70 0.85 מ"ק 900 מ"מ 974 ק"ג - Bucket

EC300E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296034 Pin-on type 0.55 מ"ק 670 מ"מ 817 ק"ג - Bucket
8296035 S type S2 0.55 מ"ק 670 מ"מ 797 ק"ג - Bucket
8296036 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 670 מ"מ 808 ק"ג - Bucket
8296037 Pin-on type 0.85 מ"ק 900 מ"מ 984 ק"ג - Bucket
8296038 S type S2 0.85 מ"ק 900 מ"מ 967 ק"ג - Bucket
8296039 Symmetrical type S70 0.85 מ"ק 900 מ"מ 974 ק"ג - Bucket

EC250E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296030 S type S1 0.55 מ"ק 670 מ"מ 696 ק"ג - Bucket
8296031 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 670 מ"מ 721 ק"ג - Bucket
8296032 S type S1 0.85 מ"ק 900 מ"מ 847 ק"ג - Bucket
8296033 Symmetrical type S70 0.85 מ"ק 900 מ"מ 872 ק"ג - Bucket

ECR235E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296026 S type S1 0.36 מ"ק 570 מ"מ 517 ק"ג - Bucket
8296027 Symmetrical type S70 0.36 מ"ק 570 מ"מ 534 ק"ג - Bucket
8296028 S type S1 0.65 מ"ק 800 מ"מ 670 ק"ג - Bucket
8296029 Symmetrical type S70 0.65 מ"ק 800 מ"מ 686 ק"ג - Bucket

EC200E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296026 S type S1 0.36 מ"ק 570 מ"מ 517 ק"ג - Bucket
8296027 Symmetrical type S70 0.36 מ"ק 570 מ"מ 534 ק"ג - Bucket
8296028 S type S1 0.65 מ"ק 800 מ"מ 670 ק"ג - Bucket
8296029 Symmetrical type S70 0.65 מ"ק 800 מ"מ 686 ק"ג - Bucket

EC220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296026 S type S1 0.36 מ"ק 570 מ"מ 517 ק"ג - Bucket
8296027 Symmetrical type S70 0.36 מ"ק 570 מ"מ 534 ק"ג - Bucket
8296028 S type S1 0.65 מ"ק 800 מ"מ 670 ק"ג - Bucket
8296029 Symmetrical type S70 0.65 מ"ק 800 מ"מ 686 ק"ג - Bucket

EC180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296020 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 397 ק"ג - Bucket
8296021 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 488 ק"ג - Bucket

EC160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296020 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 397 ק"ג - Bucket
8296021 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 488 ק"ג - Bucket

ECR145E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296018 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 366 ק"ג - Bucket
8296019 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 453 ק"ג - Bucket
8296020 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 397 ק"ג - Bucket
8296021 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 488 ק"ג - Bucket

EC140E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8296018 Symmetrical type S60 0.325 מ"ק 500 מ"מ 366 ק"ג - Bucket
8296019 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 700 מ"מ 453 ק"ג - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 227.3KB)‎