MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס קומפקטי של וולוו

כלים ייעודיים של מעמיסים אופניים קומפקטיים

זרועות ניטול חומרים

זרועות ניטול חומרים

זרוע ניטול החומרים מאפשרת להרים, להוביל ולטפל במגוון רחב של אובייקטים או ציוד שונים.

כלי ייעודי למעמיס אופני של וולוו - ma

זרועות ניטול חומרים

זרוע ניטול החומרים היא כלי שימושי לאיסוף, נשיאה או העמסה של מגוון רחב של חומרים וציוד. ניתן להשתמש בה לסוגי יישומים שונים: בנייה, חקלאות, תעשייה או הנחת צנרת. היא זמינה כזרוע ניתנת להארכה בעלת מקטע טלסקופי מכני עם 4 מצבים שונים, או כזרוע קבועה.

זמין עבור: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר