MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

התקן ריתום מהיר הידרולי Steelwrist

התקן הריתום המהיר תואם לתקן ממשקי הריתום S40 או S50. זו בחירה טובה לעבודה הדורשת ביצועים גבוהים והחלפה קלה של הכלים הייעודיים. יצוק במלואו מפלדה עם גובה בנוי נמוך.

ECR88D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871852 Hydraulic Symmetrical type S50 350 מ"מ 70 ק"ג Quick Coupler

EC60E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871849 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

ECR58D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871849 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

EW60E

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871849 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

ECR50D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871849 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

ECR40D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871848 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

EC35D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871848 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

ECR35D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871848 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

EC27D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871847 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler

ECR25D

קוד מכירות פעולה (סוג) ממשק שם ממשק רוחב בסיס משקל סוג הכלי הייעודי
11871847 Hydraulic Symmetrical type S40 232 מ"מ 30 ק"ג Quick Coupler
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר