MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

כף לשימוש כללי GPX - כושר חדירה אגרסיבי

כף זו מיועדת לשימוש כללי ברוב יישומי החפירה. היא מתאימה לחומרים כגון אדמה, חרסית, חול ועפר וכן לקרקעות בעלות תכולת אבן גבוהה יותר כגון חצץ, אבנים וסלעים בגודל קטן עד בינוני. פלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה משמשת באזורים כגון שפות חיתוך קדמיות וצדיות ובאזורים קריטיים אחרים.

ECR88D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871858 Symmetrical type S1 0.32 מ"ק 700 מ"מ 187 ק"ג - Bucket
11871859 Symmetrical type S1 0.32 מ"ק 700 מ"מ 203 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

EC60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871718 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 185 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

ECR58D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871718 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 185 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

EW60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871718 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 185 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

ECR50D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871718 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 מ"ק 700 מ"מ 185 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

ECR40D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871721 Symmetrical type S1 0.2 מ"ק 650 מ"מ 140 ק"ג - Bucket
11871730 Symmetrical type S1 0.2 מ"ק 650 מ"מ 157 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11872725 Symmetrical type S1 0.155 מ"ק 550 מ"מ 125 ק"ג - Bucket
11872726 Symmetrical type S1 0.155 מ"ק 550 מ"מ 138 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

EC35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871721 Symmetrical type S1 0.2 מ"ק 650 מ"מ 140 ק"ג - Bucket
11871730 Symmetrical type S1 0.2 מ"ק 650 מ"מ 157 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11872725 Symmetrical type S1 0.155 מ"ק 550 מ"מ 125 ק"ג - Bucket
11872726 Symmetrical type S1 0.155 מ"ק 550 מ"מ 138 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

ECR35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871721 Symmetrical type S1 0.2 מ"ק 650 מ"מ 140 ק"ג - Bucket
11871730 Symmetrical type S1 0.2 מ"ק 650 מ"מ 157 ק"ג 8GPE 4 - Bucket
11872725 Symmetrical type S1 0.155 מ"ק 550 מ"מ 125 ק"ג - Bucket
11872726 Symmetrical type S1 0.155 מ"ק 550 מ"מ 138 ק"ג 8GPE 4 - Bucket

ECR25D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871887 Symmetrical type S1 0.095 מ"ק 550 מ"מ 100 ק"ג - Bucket
11871888 Symmetrical type S1 0.095 מ"ק 550 מ"מ 113 ק"ג 5GPE 4 - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 1023.7KB)‎