MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

כף חפירת שוחות ניתנת להטיה

כפות לחפירת שוחות מתוכננות לעבודה כגון גינון, ניקוי שוחות, פילוס, גימור ומילוי. כף חפירת שוחות הניתנת להטיה היא פתרון גמיש ורב-תכליתי, והיא מתוכננת להטיה צדית בשני הכיוונים. תפקוד ההטיה מסייע לבצע בקלות ובנוחות ניקוי ופילוס לאורך שוחות וגדות , והוא מאפשר למכונה לעבוד במקביל אל השוחה. תפקוד ההטיה ב-45 מעלות בשני הכיוונים מאפשר את הטיית הכף במהלך כל תהליך העבודה.

ECR88D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871318 Pin-on type S1 0.27 מ"ק 1500 מ"מ 385 ק"ג - Bucket
11871320 SW-type S1 0.27 מ"ק 1500 מ"מ 354 ק"ג - Bucket

EC60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839346 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 315 ק"ג - Bucket
11839347 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 290 ק"ג - Bucket
11839350 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 287 ק"ג - Bucket
11839351 SW-type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 267 ק"ג - Bucket
11871933 Symmetrical type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 296 ק"ג - Bucket

ECR58D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839346 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 315 ק"ג - Bucket
11839347 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 290 ק"ג - Bucket
11839350 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 287 ק"ג - Bucket
11839351 SW-type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 267 ק"ג - Bucket
11871933 Symmetrical type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 296 ק"ג - Bucket

EW60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839346 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 315 ק"ג - Bucket
11839347 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 290 ק"ג - Bucket
11839350 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 287 ק"ג - Bucket
11871933 Symmetrical type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 296 ק"ג - Bucket

ECR50D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839347 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 290 ק"ג - Bucket
11839351 SW-type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 267 ק"ג - Bucket
11871933 Symmetrical type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 296 ק"ג - Bucket

ECR40D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871535 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 138 ק"ג - Bucket

EC35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871535 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 138 ק"ג - Bucket

ECR35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871535 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 138 ק"ג - Bucket

EC27D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871534 Pin-on type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 131 ק"ג - Bucket
11871535 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 138 ק"ג - Bucket

ECR25D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871534 Pin-on type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 131 ק"ג - Bucket
11871535 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 138 ק"ג - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר