MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

כף חפירת שוחות קבועה

כפות לחפירת שוחות מתוכננות לעבודה כגון גינון, ניקוי שוחות, פילוס, גימור ומילוי. המאפיינים כוללים חורי ניקוז להפחתת המשקל ולהקלה על שחרור החומר במהלך הפעולה, לוחות חיזוק פנימיים המוסיפים חוזק וקשיחות לכפות, כמו גם שפת חיתוך מתהפכת, המותקנת בברגים.

ECR88D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8290276 SW-type S1 0.27 מ"ק 1500 מ"מ 220 ק"ג - Bucket
8293217 Pin-on type S1 0.27 מ"ק 1500 מ"מ 249 ק"ג - Bucket

EC60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8284753 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 189 ק"ג - Bucket
8290220 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 163 ק"ג - Bucket
8290221 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
8290223 SW-type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 145 ק"ג - Bucket

ECR58D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8284753 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 189 ק"ג - Bucket
8290220 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 163 ק"ג - Bucket
8290221 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
8290223 SW-type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 145 ק"ג - Bucket

EW60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8284753 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 189 ק"ג - Bucket
8290220 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 163 ק"ג - Bucket
8290221 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 170 ק"ג - Bucket

ECR50D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8284753 Pin-on type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 189 ק"ג - Bucket
8290220 SW-type S1 0.221 מ"ק 1500 מ"מ 163 ק"ג - Bucket
8290221 Pin-on type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 170 ק"ג - Bucket
8290223 SW-type S1 0.19 מ"ק 1300 מ"מ 145 ק"ג - Bucket

ECR40D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839390 Pin-on type S1 0.15 מ"ק 1300 מ"מ 118 ק"ג - Bucket
11839392 SW-type S1 0.15 מ"ק 1300 מ"מ 120 ק"ג - Bucket

EC35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839390 Pin-on type S1 0.15 מ"ק 1300 מ"מ 118 ק"ג - Bucket
11839392 SW-type S1 0.15 מ"ק 1300 מ"מ 120 ק"ג - Bucket

ECR35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839390 Pin-on type S1 0.15 מ"ק 1300 מ"מ 118 ק"ג - Bucket
11839392 SW-type S1 0.15 מ"ק 1300 מ"מ 120 ק"ג - Bucket

EC27D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839384 Pin-on type S1 0.141 מ"ק 1300 מ"מ 96 ק"ג - Bucket
11839385 Pin-on type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 90 ק"ג - Bucket
11839388 SW-type S1 0.141 מ"ק 1300 מ"מ 102 ק"ג - Bucket
11839389 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 96 ק"ג - Bucket

ECR25D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11839384 Pin-on type S1 0.141 מ"ק 1300 מ"מ 96 ק"ג - Bucket
11839385 Pin-on type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 90 ק"ג - Bucket
11839388 SW-type S1 0.141 מ"ק 1300 מ"מ 102 ק"ג - Bucket
11839389 SW-type S1 0.125 מ"ק 1200 מ"מ 96 ק"ג - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 227.3KB)‎