MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למיני מחפר של וולוו

כף להנחת כבלים CAX

מיועדת לעבודה בשוחות צרות, ונמצאת בשימוש רב בעבודות של הנחת כבלים. הפרופיל הארוך של הכף מאפשר לה לעבוד בקרבה אל צינורות, כבלים וחומרים אחרים. פלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה משמשת באזורים כגון שפות חיתוך קדמיות וצדיות ובאזורים קריטיים אחרים.

ECR88D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871857 Symmetrical type S1 0.18 מ"ק 450 מ"מ 145 ק"ג - Bucket

EC60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871717 Symmetrical type S1 0.145 מ"ק 450 מ"מ 133 ק"ג - Bucket

ECR58D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871717 Symmetrical type S1 0.145 מ"ק 450 מ"מ 133 ק"ג - Bucket

EW60E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871717 Symmetrical type S1 0.145 מ"ק 450 מ"מ 133 ק"ג - Bucket

ECR50D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871717 Symmetrical type S1 0.145 מ"ק 450 מ"מ 133 ק"ג - Bucket

ECR40D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871720 Symmetrical type S1 0.12 מ"ק 450 מ"מ 113 ק"ג - Bucket
11871885 Symmetrical type S1 0.085 מ"ק 300 מ"מ 96 ק"ג - Bucket

EC35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871720 Symmetrical type S1 0.12 מ"ק 450 מ"מ 113 ק"ג - Bucket
11871885 Symmetrical type S1 0.085 מ"ק 300 מ"מ 96 ק"ג - Bucket

ECR35D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871720 Symmetrical type S1 0.12 מ"ק 450 מ"מ 113 ק"ג - Bucket
11871885 Symmetrical type S1 0.085 מ"ק 300 מ"מ 96 ק"ג - Bucket

ECR25D

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
11871886 Symmetrical type S1 0.05 מ"ק 350 מ"מ 74 ק"ג - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 1023.7KB)‎