MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי לשולחן GBS - manu

מפזרות אספלט זחליות ABG

שולחנות ידניים

השולחנות הקבועים של וולוו - חזקים ברוחבי סלילה גדולים

השולחנות הקבועים של וולוו למפזרות אספלט ABG הם שולחנות משולבים של הידוק ושל רטט, ברוחב בסיסי של 2.50 מ' או 3.00 מ'. ניתן להזמין אותם במפרט הכולל מהדק יחיד או מערכת מהדק כפול. בחירת המשרעת (אמפליטודה) המשתנה מאפשרת למפעיל לבחור מראש את משרעת המהדק לפי חומר הסלילה ותנאי האתר. מערכת הרטט לא רק משיגה הידוק נוסף - היא גם משפרת את מרקם פני השטח, במיוחד בעת סלילת שכבות נושאות.

כלי ייעודי לשולחן GBS - manu

שולחן MB 120

השולחנות הקבועים של וולוו למפזרות אספלט ABG הם שולחנות משולבים של הידוק ושל רטט, ברוחב בסיסי של 2.50 מ' או 3.00 מ'. ניתן להזמין אותם במפרט הכולל מהדק יחיד או מערכת מהדק כפול. בחירת המשרעת (אמפליטודה) המשתנה מאפשרת למפעיל לבחור מראש את משרעת המהדק לפי חומר הסלילה ותנאי האתר. מערכת הרטט לא רק משיגה הידוק נוסף - היא גם משפרת את מרקם פני השטח, במיוחד בעת סלילת שכבות נושאות.

זמין עבור:

כלי ייעודי לשולחן GBS - manu

שולחן MB 122

השולחנות הקבועים של וולוו למפזרות אספלט ABG הם שולחנות משולבים של הידוק ושל רטט, ברוחב בסיסי של 2.50 מ' או 3.00 מ'. ניתן להזמין אותם במפרט הכולל מהדק יחיד או מערכת מהדק כפול. בחירת המשרעת (אמפליטודה) המשתנה מאפשרת למפעיל לבחור מראש את משרעת המהדק לפי חומר הסלילה ותנאי האתר. מערכת הרטט לא רק משיגה הידוק נוסף - היא גם משפרת את מרקם פני השטח, במיוחד בעת סלילת שכבות נושאות.

זמין עבור:

כלי ייעודי לשולחן GBS - manu

שולחן VDT 120

השולחנות הקבועים של וולוו למפזרות אספלט ABG הם שולחנות משולבים של הידוק ושל רטט, ברוחב בסיסי של 2.50 מ' או 3.00 מ'. ניתן להזמין אותם במפרט הכולל מהדק יחיד או מערכת מהדק כפול. בחירת המשרעת (אמפליטודה) המשתנה מאפשרת למפעיל לבחור מראש את משרעת המהדק לפי חומר הסלילה ותנאי האתר. מערכת הרטט לא רק משיגה הידוק נוסף - היא גם משפרת את מרקם פני השטח, במיוחד בעת סלילת שכבות נושאות.

זמין עבור:

כלי ייעודי לשולחן GBS - manu

שולחן VDT 121

השולחנות הקבועים של וולוו למפזרות אספלט ABG הם שולחנות משולבים של הידוק ושל רטט, ברוחב בסיסי של 2.50 מ' או 3.00 מ'. ניתן להזמין אותם במפרט הכולל מהדק יחיד או מערכת מהדק כפול. בחירת המשרעת (אמפליטודה) המשתנה מאפשרת למפעיל לבחור מראש את משרעת המהדק לפי חומר הסלילה ותנאי האתר. מערכת הרטט לא רק משיגה הידוק נוסף - היא גם משפרת את מרקם פני השטח, במיוחד בעת סלילת שכבות נושאות.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר