MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

Volvo CE נהנית מגידול בפלח השוק ומשיפור ברווחיות הרגילה במהלך הרבעון האחרון של 2015

השיפור ברווחיות הרגילה והגידול בפלח השוק החשוב של המכונות הגדולות יותר לא הצליחו לקזז את ההשפעה של הירידה הכוללת בשוק על תוצאות Volvo Construction Equipment ברבעון הרביעי של 2015, בהן היתה ירידה של 11% במכירות לתקופה. מכירות החברה עבור כל שנת 2015 ירדו ב-3%.

השיפור ברווחיות הרגילה והגידול בפלח השוק החשוב של המכונות הגדולות יותר לא הצליחו לקזז את ההשפעה של הירידה הכוללת בשוק על תוצאות Volvo Construction Equipment ברבעון הרביעי של 2015, בהן היתה ירידה של 11% במכירות לתקופה. מכירות החברה עבור כל שנת 2015 ירדו ב-3%.

Volvo Construction Equipment‫‏‬ (Volvo CE) דיווחה שברבעון הרביעי של 2015 היו המכירות נטו 10,967 מיליון כתר שבדי (SEK) - ירידה של 11% בהשוואה ל-12,277 מיליון כתר שבדי (SEK) בתקופה המקבילה אשתקד. נתונים אלה מבטאים את המשך הירידות הגדולות בשווקי סין וברזיל, ואת הרוחות הצוננות המנשבות בשווקים רבים אחרים מחוץ לצפון אמריקה, שם גם כן ניכרים סימני ירידה בביקושים. עבור כל שנת 2015 ירדו המכירות של Volvo CE ב-3% - ל-51,008 מיליון כתר שבדי (SEK) - ואילו ההכנסה התפעולית כמעט הוכפלה, והגיעה ל-2,090 מיליון כתר שבדי (SEK) לעומת 1,231 מיליון כתר שבדי (SEK) ב-2014.

תכנית השינויים עובדת
במהלך התקופה הסופית של השנה, ההכנסה התפעולית, למעט עלויות הארגון מחדש, הניבה הפסד של 191 מיליון כתר שבדי (SEK) - שיפור ניכר בהשוואה להפסד של 815 מיליון כתר שבדי (SEK) בתקופה המקבילה אשתקד. גם הרווח התפעולי הראה ניצני התקדמות, עם הפסד של 1.7% לתקופה - שיפור לעומת ההפסד של 6.6% ברבעון הרביעי של 2014. הרווח התפעולי עבור כל השנה היה חיובי, ועמד על 4.1% בהשוואה ל-2.3% בשנה הקודמת. התפתחויות מעודדות יחסית אלה הושגו למרות היקפי המכירות הקטנים יותר, הניצול הנמוך של כושר הייצור והפרשה בגין אשראי בסין על סך 158 מיליון כתר שבדי (SEK).

 "אל מול שוק גלובלי מדשדש ואף במגמת ירידה במהלך 2015, המשיכה Volvo CE ביישום הצעדים הפנימיים שנועדו להגביר את הרווחיות ואת ניצול המשאבים," אמר מר Martin Weissburg, נשיא Volvo Construction Equipment. "למרות היקף המכירות הקטן יותר, הצלחנו לשפר את התוצאות התפעוליות שלנו - והשגנו תוצאות הרבה יותר טובות מאלה של אותה תקופה במהלך 2014. הגדלנו את חלקנו בפלחי השוק הרווחיים יותר של המכונות הגדולות יותר, השלמנו את היציאה מתחומי המחפרונים, המפלסות והמקרצפות, וחיזקנו את המבנה הניהולי המאפשר לנו להגיע להחלטות ברורות ומושכלות. זה מוכיח שפעילויות הצוותים של וולוו, SDLG ו-Terex Trucks לקדם את המעבר שלנו אל Volvo CE  הגלובלית אכן מניבות פירות. 
Financialsסוף.

פברואר 2016 

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר: www.volvoce.com/press

או פנה אל:
Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
טל' בינלאומי: ‪‎+32 490 65 96 68‬
דואר אלקטרוני: thorsten.poszwa@volvo.com
טוויטר: http://twitter.com/VolvoCEGlobal
 
Brian O'Sullivan
SE10
London
טל' בינלאומי: ‪‎+44 77 333 50307‬
דואר אלקטרוני: osullivan@se10.com