MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

ארבע דרכים שבהן הכשרת מפעילים יכולה להפחית את העלות הכוללת לבעלות (TCO)

למפעילים יש השפעה עצומה על העלות הכוללת לבעלות (TCO). לקוחות שמשקיעים באנשים שלהם יזכו לקצור רווחים כספיים גבוהים בטווח הארוך, שכן הם עוזרים להם להפיק את המירב מהמכונות שברשותם. להלן ארבע הדרכים העיקריות שבהן הכשרת מפעילים יכולה ליצור את ההבדל.

1. חיסכון בכסף על דלק

מפעילים שאינם מנוסים, אשר לוחצים על המשנק עד הסוף כל הזמן ומטלטלים את המכונות בהפעלה לא מבוקרת יגרמו לזינוק בצריכת הדלק. דלק אינו משאב זול ולאורך זמן העלויות יצטברו לסכומים מפחידים של הסף שבוזבז על צריכת דלק לא הכרחית. הכשרה תעזור למפעילים לפתח תחושה של כמות הכוח הדרושה תוך הימנעות מהחלקה של הצמיגים. גם מפעילים מנוסים יפיקו תועלת מקורס, כגון הכשרת EcoOperator, אשר עוזר למשתתפים לתכנן את עבודתם באופן החכם ביותר ולהפיק את המירב מהתכונות החדשות לשיפור היעילות במכונות החדשות של וולוו. ההשקעה מחזירה את עצמה במהירות. לאחר מכן, כל חיסכון בצריכת הדלק יצטרף היישר לשורה התחתונה.

2. הפחתת עלויות תחזוקה

בנוסף לבזבוז דלק, הגברה מיותרת של סיבובי המנוע, תנועות מקוטעות ופתאומיות או העמסת יתר יגרמו לשחיקה מיותרת של המכונה ויקצרו את חיי הרכיבים שלה. מפעילים שלא עברו הכשרה עלולים אף לנסות לבצע תמרונים מסוכנים או משימות שהמכונה אינה מיועדת לבצע ולגרום נזקים יקרים. הכשרת מפעילים תעודד אותם לעבוד עם המכונה באופן חלק, זהיר ואחראי שיוביל לצמצום משמעותי של עלויות התחזוקה בטווח הארוך.

3. מניעת תאונות יקרות

תאונות הן הסיוט של כל לקוח. גם אם לא נגרם נזק למפעיל או לאנשים אחרים באתר העבודה, תאונות עדיין מובילות לזמני השבתה יקרים בזמן שחוקרים את גורם התאונה ומתקנים נזקים כלשהם שנגרמו. זמן ייצור אבוד ועלויות תיקונים פוגעים קשות ברווחים. וולוו מחויבת לבטיחות ומשלבת במכונות שלה תכונות רבות להגברת הבטיחות, אך אינה יכולה לבטח מפני שימוש לרעה. הכשרה תעזור למפעילים לפתח מודעות לבטיחות כדי להבטיח שהם תמיד משתמשים במכונה באופן נכון ואחראי, תוך שימת לב לאנשים ולמכונות אחרות באתר. ייצור בטוח הוא ייצור אחראי, ויוביל לעלות כוללת לבעלות (TCO) נמוכה יותר.

4. הגברת הייצור הכולל

למיומנות של מפעיל יש השפעה עצומה על כמות העבודה שהוא יכול לבצע במהלך משמרת. מפעילים המתכננים את העבודה שלהם באופן יעיל מבצעים תנועות מדויקות ומשיגים מטען או מילוי אופטימליים וחוסכים הרבה זמן. שדרוג מיומנויות המפעילים שלך יגביר באופן דרמתי את הפרודוקטיביות שלהם - וככל שתפיק יותר, כך תרוויח יותר.

סימולטורים של וולוו

הגברת רווחיות