MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

5 עצות תחזוקה לשמירה על תקינות מרבית של מחפרים

באמצעות בדיקות תחזוקה שגרתיות ושימוש בחלקי וולוו מקוריים בלבד, יכולים הבעלים והמפעילים של המכונות ליהנות מזמני פעילות ארוכים של המכונות שלהם.

1. נקז את מפריד המים בכל בוקר

לעתים, לאורך הלילה, מצטברת התעבות של אדים במנוע בגלל הירידה בטמפרטורה, ולכן ניקוז מפריד המים צריך להיות הפעולה הראשונה שהמפעיל עושה לפני תחילת המשמרת שלו בבוקר. אחרת, המים עלולים להיכנס למזריקים ולהפוך שם לאדים, שיגרמו בסופו של דבר לקורוזיה. הימנעות מניקוז מפריד המים היא בין הגורמים הנפוצים ביותר לכשלים במחפר.

בדיקת המרכב התחתון

2. בדוק את מתיחות הזחל פעם בשבוע

מתיחות הזחל חייבת תמיד להיות עם מעט חופש. אם מתיחות הזחל גבוהה מדי, הלחץ עלול לגרום לשחיקה מיותרת של השרשרת והשיניים. שחיקה זו עלולה להיווצר במקרה של מדידה שגויה של המרחק בין השרשרת התחתונה לבין המסגרת על המרכב התחתון. המדידה שונה עבור כל סוג חומר ולכן מי שמבצע את הבדיקה חייב תמיד לבדוק במדריך למשתמש.

מחפר EC140E של וולוו

3. אל תיגע במסנן האוויר לפני שהאור נדלק בתא המפעיל

התעסקות במסנן האוויר עלולה לאפשר כניסה של משקעים למנוע, ושם חלקיקי המשקעים יגרמו לשחיקה. כאשר מגיע המועד לנקות את המסנן (פעמיים בלבד) או להחליף את המסנן, תידלק נורה בלוח המחוונים שבתא המפעיל. מפעילים או מכונאים המבקשים לבדוק את סטטוס המסנן צריכים לנטר אותו דרך CareTrack ו-MATRIS.

מסנן ערכת Volvo care

4. יש לרכוש מסנן חלופי מוולוו, תמיד

שימוש במסנן פיראטי באיכות ירודה כרוך בסיכון של כניסת גרגרי חומר למנוע וקיצור חיי השירות שלו - והמנוע הוא חלק שהחלפתו יקרה! פחות מ-5% מהעלות הכוללת לבעלות של מחפר מושקעת בשמן ובמסנן ולכן אין זו עלות גבוהה. על מפעילים להתייחס למכונה שלהם כמו למכונית שלהם ולהשקיע כסף במה שחשוב באמת - בחלקים מקוריים של וולוו.

נוזל קירור של וולוו

5. אין לערבב נוזלי קירור אחרים עם נוזל הקירור של וולוו

הנוסחה של נוזל הקירור של וולוו פותחה בקפידה להשגת הביצועים הטובים ביותר. ערבוב נוזל זה אם נוזלי קירור אחרים יגרום לו לקבל סמיכות של ג'ל, שתסתום את משאבת המים ותשנה את נקודת הרתיחה. לנוזל הקירור יש שלוש מטרות חשובות - סיכה, מניעת קורוזיה וקירור - לכן חיוני שהוא יוכל לבצע את תפקידו, כפי שוולוו התכוונה לכך.