MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

המכירות עלו ב-32% ברבעון שני חזק של Volvo Construction Equipment

Volvo CE הציגה שיפורים משמעותיים במכירות, ברווח ובצבר ההזמנות, וסייעה בכך לקבוצת וולוו להשיג את הרבעון הטוב בתולדותיה.

השילוב של מוצרים תחרותיים וביקושים גבוהים ברוב השווקים הניב עלייה במכירות נטו של Volvo Construction Equipment‫‏‬ (Volvo CE) ברבעון השני של 2018 בשיעור של כמעט שליש - כשהמכירות עלו ב-32% ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. במקביל לגידול במכירות, בקרת עלויות טובה תרמה גם היא לשיפור מהותי ברווחיות.

המכירות נטו ברבעון השני עלו ב-32%, לסך של 24,403 מיליון כתר שוודי (לעומת 18,439 מיליון ברבעון השני של 2017). ההכנסה התפעולית הפגינה גם כן גידול מרשים, ל-3,675 מיליון בתקופה - הרבה מעל ל-2,460 מיליון מהתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ואפשרה להשיג רווח תפעולי של 15.1% (13.3%).

ברבעון השני של 2018 עלה גם צבר ההזמנות ב-41%, ואילו היקף המסירות עלה ב-38% - ל-24,108 מכונות. הגידול בהזמנות בשוק הסיני היה מרשים במיוחד, עם עלייה של 72%, שמקורה בגידול בביקוש למעמיסים האופניים של SDLG ולמחפרים של SDLG ושל וולוו.

שיפורים בשווקים
ברבעון השני של 2018 נמשכה מגמת השיפור בביקושים ברוב השווקים החשובים. במהלך 12 החודשים האחרונים היו עליות של 8% באירופה, 17% בצפון אמריקה ו-28% בדרום אמריקה. אסיה (מלבד סין) עלתה ב-19%, ואילו השוק הסיני ממשיך בהתפתחות המואצת שלו ועלה ב-47%. 

“Volvo CE השכילה להשקיע במוצרים ובשירותים מעולים, ובאסטרטגיה המועילה היטב הן ללקוחותינו והן לנו," ציין מר Melker Jernbergנשיא Volvo Construction Equipment. "אנו ממשיכים במאמצינו לשפר את היעילות בכל שלבי שרשרת האספקה, ואנו נעים לכיוון הנכון. מציאת האיזון בין ההשקעה בטכנולוגיות חדשות תוך שמירה בו-זמנית על מודעות לעלויות לבין גמישות תמשיך להיות במוקד בהמשך השנה."

Volvo Construction Equipment, מכירות לפי אזור, במיליוני קרונות שבדיות (SEK).

מכירות נטו לפי אזור

הרבעון השני

שישה חודשים ראשונים

מיליוני קרונות שבדיות (SEK)

2018

2017

2018

2017

אירופה

7,752

6,695

14,351

12,425

צפון אמריקה

4,463

3,748

7,896

6,638

דרום אמריקה

603

392

1,118

791

אסיה

10,394

6,502

19,458

12,638

אפריקה ואוקיאניה

1,191

1,101

2,466

2,048

סך הכול

24,403

18,439

45,317

34,541