Construction Equipment Hrvatska

Pravne napomene

Obavijest o autorskim pravima

Sadržaji web stranice su zaštićeno vlasništvo AB Volva (publ) (ili njihove podružnice gdje je tako naznačeno i/ili njihovi davatelji licence), SE-405 08 Göteborg, Švedska. Sva prava pridržana.

Informacije o web stranici, uključujući ali bez ograničenja na, tekst, slike i zvuk, ne smiju se, osim samo za privatne svrhe ili gdje je drugačije naznačeno, reproducirati, prenositi, distribuirati ili pohranjivati bez prethodnog pisanog odobrenja od strane AB Volvo (publ). Modifikacije sadržaju web stranice je izričito zabranjeno.

Neki dijelovi web stranice sadrže slike koje su predmet autorskih prava njihovih vlasnika.

Zaštitni znaci
Osim ako drugačije nije naznačeno na web stranici, prikazani znakovi, logotipovi i oznake korporacije kao što su, na primjer, simboli prikazani ispod su predmet prava zaštitnih znakova Volvo Trademark Holding AB i/ili AB Volvo (publ) (ili njihovih podružnica).

Bez jamstava
INFORMACIJE NA OVOJ WEB STRANICI SU PREDSTAVLJENE "KAKO JESU". GRUPA VOLVO U NIKOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA NIKAKVO SUDJELOVANJE U NEPOSREDNIM, POSREDNIM, POSEBNIM ILI DRUGIM OŠTEĆENJIMA ZBOG BILO KOJE UPOTREBE OVE STRANICE ILI BILO KOJE DRUGE STRANICE KOJA IMA POVEZNICU NA OVOJ, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJE IZGUBLJENE PROFITE, PREKIDE U POSLOVANJU GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠEM SUSTAVU OBRAĐIVANJA INFORMACIJA ILI SLIČNO, ČAK IAKO SMO IZRIČITO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA.

Volvo grupa ne pruža nikakva jamstva i/ili zastupanja o bilo kojoj drugoj web stranici kojoj možete pristupiti putem ove stranice. Takva jamstva i/ili zastupanja pružaju se samo kao pogodnost i ne znače da Volvo Grupa podržava ili prihvaća bilo koju odgovornost za sadržaje ili korištenje takve web stranice. Osim toga, na vama je da poduzmete mjere opreza i osigurate da je sve što odaberete za vaše korištenje slobodno od virusa, internet worm-a, trojana ili drugih stvari destruktivne prirode.

Informacije na ovoj web stranici mogu sadržati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške.

Informacije sadržane na ovoj web stranici mogu se mijenjati u bilo koje vrijeme bez prethodne najave ili obveze.

Informacije objavljene na web stranici mogu sadržati reference ili unakrsne reference s proizvodima Volvo grupe, usluga itd. koje nisu najavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Točnost takvih informacije ne može se garantirati, posebno jer su ove informacije podložne promjenama, specifičnim zahtjevima ili dostupnosti i takve reference ne podrazumijevaju da Volvo Grupa namjerava najaviti te proizvode, usluge itd. u vašoj zemlji. Kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika za potpune detalje vezane za proizvode, usluge itd. koji vam mogu biti dostupni i koje možete naručiti.

Komentari, pitanje ili prijedlozi
Imajte na umu da bilo kakve informacije, neželjeni prijedlozi, ideje ili drugih podnesci smatrat će da nisu tajni i ničije vlasništvo. Slanjem informacija ili materijala dajete AB Volvo (publ) i Volvo Group neograničenu, neopozivu licencu za korištenje, reproduciranje, prikazivanje, prikazivanje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, a također se slažete da AB Volvo (publ) i Volvo Grupa mogu slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, know-how ili tehnike koje ste nam poslali za bilo koju namjenu.

Posebno softver dostupan na web stranici
Bilo koji softver koji može biti dostupan za preuzimanje na ovoj web stranici ("Softver") zaštićen je autorskim pravima AB Volvo (publ) (ili bilo kojih njegovih podružnica) i/ili njihovih dobavljača.

Korištenje softvera regulirano je odredbama licencnog ugovora krajnjeg korisnika, ako postoji, koje prate ili su isporučeni sa Softverom ("Licencni ugovor"). Osim ako nije drugačije određeno u Licencnom ugovoru, softver je dostupan za preuzimanje samo za upotrebu krajnjim korisnicima. Bilo koja reprodukcija ili redistribucija Softvera koja nije u skladu s Licencnim ugovorom može rezultirati u prekršajnim i kaznenim sankcijama.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU ZA DALJNJE UMNOŽAVANJE ILI DISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENO. SOFTVER IMA JAMSTVO, PREMA UVJETIMA LICENCNOG UGOVORA. OSIM KAKO JE ODREĐENO U JAMSTVU U UGOVORU O LICENCI, VOLVO GRUPA ODRIČE SE SVIH JAMSTAVA I UVJETA S OBZIROM NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE PRODAJE, POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA.

Kontakt
U slučaju da imate pitanje o poglavljima, nemojte oklijevati kontaktirati AB Volvo (publ) preko stranice za kontakt središta Volvo Grupe.

Siječanj 2012