Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak velikog utovarivača

Priključci utovarivača na kotačima

Krakovi za rukovanje materijalom

Krakovi za rukovanje materijalom

Kopajuća ruka za materijal omogućuje stroju da podiže, prenosi i rukuje raznolikim predmetima ili opremom.

Krak za rukovanje materijalom

Krak za rukovanje materijalom se koristi na gradilištima za polaganje cijevi itd. Ima dvije teleskopske sekcije s ugrađenim mehaničkim graničnicima koji sprječavaju prekomjerno produljenje.

Dostupno za: L220H

Detalji