Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak velikog utovarivača

Priključci utovarivača na kotačima

Krakovi za rukovanje materijalom

Krakovi za rukovanje materijalom

Kopajuća ruka za materijal omogućuje stroju da podiže, prenosi i rukuje raznolikim predmetima ili opremom.

volvo priključak za utovarivač na kotačima

Krak za rukovanje materijalom

Krak za rukovanje materijalom se koristi na gradilištima za polaganje cijevi itd. Ima dvije teleskopske sekcije s ugrađenim mehaničkim graničnicima koji sprječavaju prekomjerno produljenje.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H