Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak za utovarivač na kotačima

Priključci utovarivača na kotačima

Hvataljke

Hvataljke

Svestrana hvataljka trupaca za rukovanje i slaganje kratkih debla ili grana stabala. Može također primiti pojedinačne predmete.

Hvataljka ('grajfer') za sortiranje

Hvataljka za sortiranje ima relativno duge i ravne krakove koji mogu klizati po tlu tako da se hvataljka može lako puniti pri utovaru sa slogova i bunkera za razvrstavanje. Ova hvataljka se može također koristiti za istovar.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L90H

Detalji

Hvataljka ('grajfer') za istovar

Hvataljka za istovar ima kratke, zaobljene krakove, što olakšava punjenje hvataljke pri istovaru vozila.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

Detalji
volvo priključak za utovarivač na kotačima

Hvataljka za visoko dizanje - Standardna

Volvo hvataljka za visoko dizanje omogućava produktivnu prilagodbu širokom rasponu radnih metoda koje se koriste na različitim tržištima. Hvataljke za trupce su dostupne s hidrauličkim steznim krakovima ili lančanom omčom (dvostruki tripleks lanci). Hvataljke su opremljene reverzibilnim i zamjenjivim potrošnim pločama na vrhovima.

Dostupno za: L180HHL

Hvataljka visokog dizanja - istovar uza zid

Hvataljke prilagođene za istovar uza zid su dizajnirane tako da krakovi hvataljke mogu pratiti vertikalni zid i hvatati trupce čak i na rubovima. Ta hvataljka se može koristiti kod istovara vozila koja nose kratko drvo utovareno poprijeko i kod istovara željezničkih vagona s boksovima.

Dostupno za: L180HHL

volvo priključak za utovarivač na kotačima

Gurač trupaca

Gurač trupaca pomaže da se poveća visina slaganja i do 30% (1-1,5 m). Mogućnost da se naslaže više trupaca na stovarištu i bliže mjestu uzimanja povećava produktivnost i radnu efikasnost.

Dostupno za: L180HHL

Volvo predstavnik, priključci
Ostanite u kontaktu

Želite li naručiti ili naučiti više? Pošaljite nam poruku

Ostanite u kontaktu