Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak rovokopača

Priključci rovokopača gusjeničara

Lopate

Savršena usklađenost

Izaberite između širokog izbora originalnih Volvo lopata izrađenih da rade skladno s vašim Volvo rovokopačem. Dostupne su lopate u izvedbi za izravno spajanje ili sa sučeljima za Volvo brzu spojnicu. Lopate GPX, TGX i CAX su specifično dizajnirane za rad sa nagibnim rotatorom.

Lopata opće namjene - za univerzalni rez

Lopate opće namjene su dizajnirane sa upotrebu u brojnim različitim uvjetima tla za sve vrste iskopa. Rukuju materijalima poput zemlje, gline, pijeska i humusa kao i tvrđim tlima sa šljunkom i kamenjem. Da udovolje svim radnim uvjetima ili primjenama Volvo lopate imaju dizajn profila i radijusa koji je optimiran za Volvo strojeve po kapacitetu, faktoru punjenja i sili kopanja za najveću produktivnost i profitabilnost.

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Lopata opće namjene GPX - za agresivni rez

Ova je lopata namijenjena za iskop i premještanje rastresitog materijala kao što je pijesak, glina, humus i šljunak. Značajke uključuju bočne i donje potrošne zaštitne ploče i Volvo sustav zuba opće namjene koji su postavljeni kao standard (GPE).

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Lopata za teške uvjete primjene - za univerzalni rez

Namijenjena za produktivno kopanje u zbijenim materijalima kao što je trusna ili minirana stijena, tvrdo zbijena glina i šljunak. (~2100 kg/m3). Također je prikladna za šljunak, rahli bazalt, kalič, drobljeni granit, silikatni pijesak, rukovanje kamenom, oštrim stijenama i drugim gustim materijalima. Lopata ima svestranu težu i čvršću građu nego GP inačica. Značajke uključuju donje potrošne trake koje pokrivaju gotovo cijelu ploču dna i opcijske oplate i segmente.

Dostupno za: EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR355E

Detalji

Lopata za teške uvjete primjene HDX - za agresivni rez

Pojačana lopata za teške uvjete je dizajnirana za kopanje i iskop rovova u abrazivnim materijalima. Ova se lopata također može koristiti za kopanje rovova ili premještanje materijala kada se traži veliki kapacitet tovarenja. Značajke uključuju Proširenu potrošnu zaštitu bokova i dna, Volvo sustav visoke abrazivnosti za teške uvjete primjene ugrađen kao standardna oprema (AMRE/ARXE) i pojačan gornji sklop lopate.

Dostupno za: EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR235E, ECR355E

Detalji

Lopata za ekstremno teške uvjete EDX - za agresivni rez

Lopata za ekstremno teške uvjete je dizajnirana za rad na najtežim poslovima i najzahtjevnijim okruženjima. Značajke uključuju proširenu potrošnu zaštitu bokova i dna, oplatu uglova dna i segmente kao i Volvo sustav visoke abrazivnosti za teške uvjete primjene ugrađen kao standardna oprema (ARXE).

Dostupno za: EC220E, EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR235E, ECR355E

Detalji

Lopata za ravnanje TGX - za agresivni rez

Lopata za ravnanje je optimizirana za uporabu s nagibnim rotatorom i dizajnirana je za poslove točnog i preciznog uređivanja krajobraza, završno ravnanje i ravnanje padina. Skošeni uglovi omogućuju da lopata radi vrlo blizu objekata. Značajke uključuju skošene uglove, produženi rezni brid, te bočne i donje potrošne zaštitne ploče.

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Lopata za kabele GPX - za agresivni rez

"Dizajnirana za rad u uskim rovovima s dugačkim profilom koji omogućava rad u blizini cjevovoda i kabela. Značajke uključuju produženi rezni brid, uski dizajn, te bočne i donje potrošne zaštitne ploče."

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Zakretna lopata za kanale

Zakretna lopata za kanale je prilagodljivo rješenje za održavanje kanala, oblikovanje krajobraza i padina. Sa naginjanjem za 45° stupnjeva u oba smjera, lopata za kanale pruža izvrsnu preciznost - savršen izbor kada je potrebno čisto i glatko gredersko ravnanje.

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, ECR145E, ECR235E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji
Volvo predstavnik, priključci
Ostanite u kontaktu

Želite li naručiti ili naučiti više? Pošaljite nam poruku

Ostanite u kontaktu