Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak rovokopača x12 t

Steelwrist nagibni rotator

Volvo kompaktni rovokopač i lopata zajedno sa tvornički ugrađenom brzom spojnicom i Steelwrist® nagibnim rotatorom čine vrhunsku kombinaciju velike produktivnosti, sigurnosti, preciznosti i kontrole. Nagibni rotatori marke Steelwrist® pružaju izvrstan kut nagiba, a kompaktan dizajn male visine daje bolje performanse kopanja i veću ekonomičnost goriva. Napravite više s vašim strojem, bez mijenjanja položaja priključka ili stroja.

ECR88D

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8295228 Symmetrical type S50-S50 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8295229 Pin-on type DF-S50 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8297062 Symmetrical type S50-S50 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8297063 Pin-on type DF-S50 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EC60E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

ECR58D

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EW60E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

ECR50D

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
11871999 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872000 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872001 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872053 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator

ECR40D

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
11872064 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator

EC35D

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
11872064 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator

ECR35D

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
11872064 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 stupanj 20 - 40 l/min 21 bar 8 okr/min 10600 kN Tiltrotator

EW220E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EW180E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EWR170E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EW160E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

ECR355E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 29000 kN Tiltrotator

EC300E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 29000 kN Tiltrotator

EC250E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

ECR235E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EC200E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EC220E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EC180E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EC160E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

ECR145E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8302383 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 29000 kN Tiltrotator
8302384 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator

EC140E

Prodajni kod Sučelje Naziv sučelja Maks. kut nagiba Potrebe protoka Tlak Brzina vrtnje Sila nagiba Vrsta priključka
8302383 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 29000 kN Tiltrotator
8302384 Symmetrical type S60-S60 45 stupanj 25 - 50 l/min 21 bar 8 okr/min 11000 kN Tiltrotator
Volvo predstavnik, priključci
Ostanite u kontaktu

Želite li naručiti ili naučiti više? Pošaljite nam poruku

Ostanite u kontaktu

Preuzimanje

Dohvatite brošuru proizvoda

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 909,8KB)