Construction Equipment Hrvatska

Pouzdano zakopčano s najnovijom Volvo hidrauličkom brzom spojnicom

Sa svojim univerzalnim kopčanjem pomoću trna, nova Volvo hidraulička brza spojnica je savršen izbor za maksimalno povećanje produktivnosti kompaktnog rovokopača EC35D i smanjenje polumjera kompaktnih rovokopača ECR35D i ECR40D.

Pouzdano zakopčano s najnovijom Volvo hidrauličkom brzom spojnicom

Volvo hidraulička brza spojnica univerzalnog tipa na kopčanje trnom dizajnirana je za upotrebu na kompaktnom rovokopaču Volvo EC35D i kompaktnim rovokopačima smanjenog polumjera ECR35D i ECR40D, stvarajući svestraniji i efikasniji stroj, koji je u skladu s najnovijim sigurnosnim CE propisima i ISO standardima.

Brza spojnica omogućava rukovatelju brzo i lako spajanje na cijelu paletu kompatibilnih Volvo priključaka bez potrebe napuštanja kabine, kao i prebacivanje između uobičajenog i čeonog položaj kopanja. Crveni indikator zabravljenosti daje rukovatelju jasan vizualni znak da je priključak zakopčan. Priključak je pouzdano učvršćen sa zaključanim prednjim i stražnjim trnom, a hidraulički sigurnosni ventil održava tlak.

Zadržavajući izrazito konkurentnu silu otkidanja, Volvo hidraulička brza spojnica pomaže u postizanju visokih razina produktivnosti. Dizajnirana s niskom visinom i ušicom za dizanje, spojnica pomaže da se zajamči korištenje punog kapaciteta kompaktnog rovokopača.
Volvo hydraulic quick coupler hosesIzbor kompatibilnih lopata obuhvaća Volvo lopate za kopanje, fiksne lopate za kanale, zakretne lopate za kanale, čekiće i hidraulički palac.


Ključni tehnički podaci:
 


Ključni tehnički podaci

Ends.

Veljača 2016.

Za više informacija, molimo posjetite: www.volvoce.com/press Ili se obratite na:

Thorsten Poszwa
Direktor, Vanjske komunikacije
Volvo Construction Equipment
Tel: int +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal 

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com