ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα
Volvo Services Haul Assist Map

Χάρτης

Αποκτήστε ορατότητα στο εργοτάξιο

Χάρτης

Η δυνατότητα να γνωρίζεις τη θέση άλλων μηχανημάτων στο εργοτάξιο βοηθά τους χειριστές να αποφύγουν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν εργάζονται σε εργοτάξια με περιορισμένη ορατότητα. Ειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας υπενθυμίζουν επιπλέον στους χειριστές να διατηρούν ασφαλή ταχύτητα.

Αποδοτική οδήγηση

Το να μπορείτε να παρακολουθείτε την κυκλοφορία και να ακολουθείτε τη ροή μεταφοράς σε έναν κύκλο εργασίας σας επιτρέπει να προσαρμόζετε εκ των προτέρων τον τρόπο οδήγησης, με αποτέλεσμα να εργάζεστε αποδοτικότερα.

Πώς λειτουργεί

Το ενσωματωμένο GPS του χωματουργικού φορτηγού χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό θέσης, ενώ η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση μέσω της Volvo Co-Pilot επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ μηχανημάτων. Ο Χάρτης λειτουργεί άψογα σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενσωματωμένου συστήματος ζύγισης.

Οδοί μεταφοράς
Εμφανίζονται οδοί μεταφοράς που βοηθούν τους χειριστές να κινηθούν μέσα στο εργοτάξιο.

Περιοχές φόρτωσης και απόθεσης
Μπορείτε να ορίσετε προκαθορισμένες περιοχές φόρτωσης/απόθεσης ώστε να ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα ενεργοποίηση πληροφοριών ενσωματωμένου συστήματος ζύγισης κατά την είσοδο σε συγκεκριμένη περιοχή.

Τμήματα μονής λωρίδας κυκλοφορίας
Ο χειριστής ειδοποιείται αν πλησιάζει άλλο μηχάνημα ενώ κινείται σε τμήμα οδού με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Όρια ταχύτητας
Ορίστε όρια ταχύτητας για το εργοτάξιο ή/και για συγκεκριμένα τμήματα του εργοταξίου για να αποφύγετε τις υψηλές ταχύτητες.

Βελτιωμένα δεδομένα, καλύτερες πληροφορίες

Με τον Χάρτη έχετε όλες τις αξιόπιστες αναφορές και τις λειτουργίες δημιουργίας αναφορών που θα περιμένατε από το ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης (On-Board Weighing) και πολλά άλλα.

Ο Χάρτης σάς επιτρέπει να συμπεριλάβετε δεδομένα συντεταγμένων GPS στις αναφορές σας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μετρήσετε το υλικό που διακινήθηκε μεταξύ διαφορετικών συντεταγμένων τοποθεσίας.

Εύρεση επίσημων αντιπροσώπων Volvo Αρχική
Βελτιώστε την επιχείρησή σας

Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας