ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα
Volvo machine operator training

Εκπαίδευση χειριστή μηχανήματος

Απελευθερώστε το δυναμικό σας

Εκπαίδευση χειριστή μηχανήματος

Η Εκπαίδευση χειριστή μηχανήματος είναι το τέλειο σεμινάριο για να γνωρίσετε σε βάθος τα μηχανήματα της Volvo, να μάθετε ασφαλείς τεχνικές λειτουργίας και να ανακαλύψετε πώς να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά. Το αποτέλεσμα είναι αποδοτικότερη λειτουργία με μειωμένο κόστος και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.

Τι κερδίζετε

Ασφαλέστερος χειρισμός

Η εκπαίδευση επιτρέπει στους χειριστές να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους και τον τρόπο χειρισμού του μηχανήματος, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κινδύνου συμβάντων ή ατυχημάτων.

Μειωμένη φθορά, μειωμένο κόστος

Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της περιττής καταπόνησης του μηχανήματος, ελαχιστοποιώντας τη φθορά, και ως εκ τούτου, μειώνοντας το κόστος.

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Με καλή κατανόηση των πολλών έξυπνων λειτουργιών και χαρακτηριστικών των μηχανημάτων Volvo, οι χειριστές μπορούν να αξιοποιήσουν στον µέγιστο βαθµό το δυναµικό του μηχανήματος.

Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα

Η σωστή χρήση του μηχανήματος διατηρεί τα μηχανήματά σας σε καλή κατάσταση και μειώνει τον κίνδυνο απρογραμμάτιστης μη διαθεσιμότητας, ενώ αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την υπολειμματική αξία του μηχανήματος.

Αυξημένη ικανοποίηση του χειριστή

Η εκπαίδευση έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία, με αποτέλεσμα πιο ευχαριστημένους και παραγωγικούς χειριστές. Η δέσμευση για ανάπτυξη των εργαζομένων βοηθά επίσης στην προσέλκυση ταλαντούχων χειριστών.

Πώς λειτουργεί

Σχεδιασμένη γύρω από τις απαιτήσεις των χειριστών και της επιχείρησής σας, η Εκπαίδευση χειριστή μηχανήματος περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εφαρμογή.

Από τη θεωρία...
 • Η εκπαίδευση αρχίζει στην αίθουσα διδασκαλίας όπου τα μαθήματα παραδίδονται μέσω βίντεο, ομαδικής συζήτησης και παρουσιάσεων από τους εκπαιδευτές μας:
 • Σπουδαιότητα του χειριστή
 • Ασφάλεια εργοταξίου
 • Εισαγωγή στο μηχάνημα
 • Βέλτιστες πρακτικές χειρισμού
  • Όργανα και χειριστήρια
  • Χαρακτηριστικά και λειτουργίες
  • Ασφαλής λειτουργία
  • Συμβουλές και τρικ
...στην πράξη

Μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν επί τόπου αυτά που έμαθαν. Σε πρώτη φάση γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το μηχάνημα και στη συνέχεια παίρνουν στα χέρια τους τα χειριστήρια για να εξασκηθούν σε μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών και εργασιών του μηχανήματος.Ο εξειδικευμένος εκπαιδευτής μας παρακολουθεί την απόδοση σε όλες τις πρακτικές εργασίες, παρέχοντας ανατροφοδότηση και προτεινόμενες βελτιώσεις σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η πρακτική εξάσκηση μπορεί να ολοκληρωθεί με ασκήσεις έτοιμες προς χρήση ή κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας του χειριστή, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

Έξυπνα εκπαιδευτικά εργαλεία

Για υλικό υποστήριξης του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για διατήρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο Volvo για μια σειρά έξυπνων λύσεων.
Ιδού μερικά παραδείγματα.

Προσομοιωτές προηγμένης εκπαίδευσης

Ανεξάρτητα από τις κακές καιρικές συνθήκες ή την έλλειψη μηχανημάτων, η Εκπαίδευση χειριστή μηχανήματος μπορεί πάντοτε να εκτελείται σε έναν υπερσύγχρονο προσομοιωτή της Volvo.

Με διαθέσιμες διαμορφώσεις εκσκαφέων, ελαστικοφόρων φορτωτών και αρθρωτών χωματουργικών φορτηγών, οι προσομοιωτές της Volvo αναπαραγάγουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες του εργοταξίου και του χειρισμού των μηχανημάτων, προσφέροντας στους χειριστές μια αυθεντική εμπειρία του εργοταξίου. Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα του χειριστή μετρούνται αναλυτικά κατά τον χειρισμό του προσομοιωτή ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή της απόδοσης και η παρακολούθηση της βελτίωσης.

Insight reports

Υποστηριζόμενα από το σύστημα τηλεματικής CareTrack, τα Insight Reports είναι το τέλειο υλικό υποστήριξης για την εκπαίδευση του χειριστή. Ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αναφορών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνολική κατάσταση, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των μηχανημάτων Volvo και παρέχει στους χειριστές πληροφορίες σχετικά με το πώς ο τρόπος που χειρίζονται το μηχάνημα επηρεάζει την απόδοσή του.

Εύρεση επίσημων αντιπροσώπων Volvo Αρχική
Βελτιώστε την επιχείρησή σας

Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας