ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Νομικές πληροφορίες

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της AB Volvo (publ) (ή των θυγατρικών της, όπου επισημαίνεται σχετικά, ή/και των εντολοδόχων της), SE-405 08 Gφteborg, Σουηδία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την AB Volvo (publ) αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά, των κειμένων, των εικόνων και των ήχων, παρά μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση, με την εξαίρεση περιπτώσεων όπου αναφέρεται το αντίθετο. Η τροποποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται ρητά.

Ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου περιέχουν εικόνες των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα κατέχουν οι διαθέτες των.

Εμπορικά σήματα
Τα σήματα, τα εταιρικά λογότυπα και τα διακριτικά σύμβολα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο, όπως για παράδειγμα το σύμβολο που εμφανίζεται παρακάτω, καλύπτονται από τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων της Volvo Trademark Holding AB ή/και της AB Volvo (publ) (ή των θυγατρικών της), με την εξαίρεση περιπτώσεων όπου αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο διαδικτυακό τόπο.

Καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Ο ΟΜΙΛΟΣ VOLVO ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Ο Όμιλος Volvo δεν προβαίνει σε ουδεμία εγγύηση ή/και ισχυρισμό για οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο οποίο μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οι σύνδεσμοι αυτοί διατίθενται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν σημαίνουν ότι ο Όμιλος Volvo υιοθετεί ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων. Επιπλέον, αποτελεί δική σας ευθύνη να λάβετε όλες τις προφυλάξεις και να εξασφαλίσετε ότι οτιδήποτε επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο από ιούς, ‘‘σκουλήκια’’, ιούς τύπου Trojan και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και χωρίς καμία υποχρέωση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, υπηρεσίες, κλπ. του Ομίλου Volvo, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ή δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Η ακρίβεια αυτών των πληροφοριών δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι πληροφορίες μπορεί να υποστούν αλλαγές και εξαρτώνται από ειδικές απαιτήσεις ή διαθεσιμότητα, η δε αναφορά σε αυτές δεν υπονοεί ότι ο Όμιλος Volvo προτίθεται να διαθέσει τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στη χώρα σας. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών καθώς και για παραγγελίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο έμπορο.

Σχόλια, ερωτήσεις ή προτάσεις
Να σημειωθεί ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, αυτόκλητες προτάσεις, ιδέες ή άλλες υποβολές θα κρίνονται ως μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές. Με την αποστολή κάθε πληροφορίες ή υλικού, χορηγείτε στην AB Volvo (publ) και στον Όμιλο Volvo μια απεριόριστη και ανέκκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των υλικών ή πληροφοριών και, επίσης, συμφωνείτε ότι η AB Volvo (publ) και ο Όμιλος Volvo είναι ελεύθεροι να κάνουν χρήση κάθε ιδέας, καινοτομίας, τεχνογνωσίας ή τεχνικής που μας στέλνετε για οποιονδήποτε σκοπό.

Ειδικό λογισμικό διαθέσιμο στην τοποθεσία web
Κάθε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από την παρούσα τοποθεσία web (το "Λογισμικό") αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της AB Volvo (publ) (ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της) ή/και των προμηθευτών της.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους άδειας χρήσης τελικού χρήστη, αν υπάρχει, που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό ("Άδεια χρήσης"). Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη αποκλειστικά για χρήση από τελικούς χρήστες. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή επαναδιανομή του Λογισμικού που δεν είναι σύμφωνη με την Άδεια Χρήσης ενδέχεται να συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Ο ΟΜΙΛΟΣ VOLVO ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Επικοινωνία
Αν έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την AB Volvo (publ) μέσω της σελίδας επικοινωνίας με τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Volvo.

Ιανουάριος 2012