ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα
παρελκόμενα volvo ελαστικοφόρος φορτωτής bu

Κάδος γενικής χρήσης - βαριάς χρήσης

Η καλύτερη επιλογή για απόλυτη απόδοση. Ο κάδος προορίζεται κυρίως για χρήση σε εργασίες χαμηλής συμπίεσης, με υλικά μέτριας τραχύτητας όπως χώμα, άργιλος, χαλίκι και πηλός. Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα ενισχύουν την ορατότητα για γρήγορη και εύκολη πλήρωση. Ενισχυμένος με ανθεκτικό στη φθορά χάλυβα HB400 και HB500. Μπορεί να εξοπλιστεί με βιδωτές ακμές, επιλογές συγκολλημένων δοντιών και προστατευτικά.

L350H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA87151 Pin-on type 7 m³ 7,2 m³ 3970 mm 4357 kg Bucket
WLA87152 Pin-on type 7,4 m³ 7,6 m³ 3970 mm 4468 kg Bucket
WLA87153 Pin-on type 8,1 m³ 8,3 m³ 3970 mm 4651 kg Bucket

L260H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA87146 Pin-on type Bolted 6,2 m³ 6,4 m³ 3580 mm 3324 kg Bucket
WLA87147 Pin-on type Welded 6,2 m³ 6,4 m³ 3580 mm 3325 kg Bucket
WLA87149 Pin-on type Bolted 6,6 m³ 6,8 m³ 3650 mm 3439 kg Bucket
WLA87150 Pin-on type Welded 6,6 m³ 6,8 m³ 3650 mm 3440 kg Bucket
WLA87276 Pin-on type Bolted 5,5 m³ 5,7 m³ 3580 mm 3144 kg Bucket

L220H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA87130 Volvo attachment bracket Bolted 4,7 m³ 4,9 m³ 3400 mm 2158 kg Bucket
WLA87131 Volvo attachment bracket Bolted 5 m³ 5,2 m³ 3400 mm 2300 kg Bucket
WLA87132 Pin-on type Bolted 5 m³ 5,2 m³ 3400 mm 2492 kg Bucket
WLA87134 Pin-on type Welded 5 m³ 5,2 m³ 3430 mm 2501 kg Bucket
WLA87135 Pin-on type Bolted 5,4 m³ 5,6 m³ 3400 mm 2605 kg Bucket
WLA87136 Pin-on type Welded 5,4 m³ 5,6 m³ 3430 mm 2612 kg Bucket
WLA87137 Pin-on type Bolted 5,8 m³ 6 m³ 3400 mm 2721 kg Bucket

L180H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA87103 Pin-on type Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3200 mm 1949,8 kg Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3,8 m³ 4 m³ 3230 mm 1959,6 kg Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 mm 2255,1 kg Bucket
WLA87113 Pin-on type Bolted 4,4 m³ 4,6 m³ 3200 mm 2303,1 kg Bucket
WLA87114 Pin-on type Welded 4,4 m³ 4,6 m³ 3230 mm 2312,9 kg Bucket
WLA87118 Pin-on type Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3200 mm 2358 kg Bucket
WLA87121 Pin-on type Welded 4,6 m³ 4,8 m³ 3230 mm 2369,1 kg Bucket
WLA87122 Pin-on type Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3400 mm 2358,1 kg Bucket
WLA87123 Pin-on type Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3400 mm 2376,7 kg Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 mm 2074,9 kg Bucket
WLA87129 Volvo attachment bracket Bolted 4,6 m³ 4,8 m³ 3200 mm 2212,6 kg Bucket

L150H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA87101 Pin-on type Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3200 mm 1845,9 kg Bucket
WLA87102 Pin-on type Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3000 mm 1947,6 kg Bucket
WLA87103 Pin-on type Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3200 mm 1949,8 kg Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3,8 m³ 4 m³ 3230 mm 1959,6 kg Bucket
WLA87105 Pin-on type Welded 4 m³ 4,2 m³ 3000 mm 2005,7 kg Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 mm 2255,1 kg Bucket
WLA87108 Pin-on type Bolted 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 mm Bucket
WLA87109 Pin-on type Welded 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 mm 2284,3 kg Bucket
WLA87110 Pin-on type Bolted 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 mm Bucket
WLA87111 Pin-on type Welded 4,3 m³ 4,5 m³ 3000 mm 2086 kg Bucket
WLA87124 Volvo attachment bracket Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3200 mm 1695,3 kg Bucket
WLA87125 Volvo attachment bracket Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3000 mm 1765,2 kg Bucket
WLA87126 Volvo attachment bracket Bolted 3,8 m³ 4 m³ 3200 mm 1767,3 kg Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4,2 m³ 4,4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4,2 m³ 4,4 m³ 3230 mm 2074,9 kg Bucket
WLA87138 Pin-on type Bolted 4 m³ 4,2 m³ 3000 mm 2105 kg Bucket
WLA87139 Pin-on type Welded 4 m³ 4,2 m³ 3000 mm 2105 kg Bucket

L120H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 mm 1245 kg Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1284 kg Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1365 kg Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 mm 1402 kg Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1286 kg Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1367 kg Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2880 mm 1233 kg Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 mm 1318 kg Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1362 kg Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1450 kg Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 mm 1488 kg Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1364 kg Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1452 kg Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1359 kg Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1361 kg Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1445 kg Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1447 kg Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 mm 1290 kg Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 mm 1363 kg Bucket

L110H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 mm 1245 kg Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1284 kg Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1365 kg Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 mm 1402 kg Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1286 kg Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1367 kg Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2880 mm 1233 kg Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2,8 m³ 3 m³ 2880 mm 1318 kg Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1362 kg Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1450 kg Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3,5 m³ 3,7 m³ 3000 mm 1488 kg Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 m³ 3,2 m³ 2880 mm 1364 kg Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 3000 mm 1452 kg Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1359 kg Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1361 kg Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1445 kg Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3,3 m³ 3,5 m³ 2880 mm 1447 kg Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 mm 1290 kg Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 m³ 3,2 m³ 3000 mm 1363 kg Bucket

L90H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA86299 Volvo attachment bracket Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2750 mm 957 kg Bucket
WLA86300 Volvo attachment bracket Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2500 mm 1003 kg Bucket
WLA86301 Volvo attachment bracket Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2750 mm 1000 kg Bucket
WLA86302 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 mm 1017 kg Bucket
WLA86303 Volvo attachment bracket Bolted 2,6 m³ 2,8 m³ 2750 mm 1047 kg Bucket
WLA86304 Volvo attachment bracket Bolted 2,7 m³ 2,9 m³ 2750 mm 1065 kg Bucket
WLA86309 Volvo attachment bracket Welded 2,4 m³ 2,6 m³ 2750 mm 1001 kg Bucket
WLA86310 Volvo attachment bracket Welded 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 mm 1019 kg Bucket
WLA86311 Volvo attachment bracket Welded 2,7 m³ 2,9 m³ 2750 mm 1066 kg Bucket
WLA86314 Pin-on type Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2750 mm 1070 kg Bucket
WLA86315 Pin-on type Bolted 2,4 m³ 2,6 m³ 2500 mm 1080 kg Bucket
WLA86317 Pin-on type Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2500 mm 1099 kg Bucket
WLA86318 Pin-on type Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 mm 1088 kg Bucket
WLA86319 Pin-on type Bolted 2,6 m³ 2,8 m³ 2750 mm 1124 kg Bucket
WLA86320 Pin-on type Bolted 2,7 m³ 2,9 m³ 2750 mm 1142 kg Bucket
WLA86326 Pin-on type Welded 2,4 m³ 2,6 m³ 2500 mm 1082 kg Bucket
WLA86327 Pin-on type Welded 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 mm 1090 kg Bucket
WLA86330 Volvo attachment bracket Bolted 2,5 m³ 2,7 m³ 2750 mm 969 kg Bucket

L70H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 m³ 2,2 m³ 2500 mm 758 kg Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2650 mm 773 kg Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2500 mm 756 kg Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 804 kg Bucket
WLA86404 Volvo attachment bracket Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2650 mm 805 kg Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 803 kg Bucket
WLA86406 Volvo attachment bracket Welded 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 mm 824 kg Bucket
WLA86407 Volvo attachment bracket Bolted 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 mm 823 kg Bucket
WLA86412 Pin-on type Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 847 kg Bucket
WLA86413 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2650 mm 848 kg Bucket
WLA86414 Pin-on type Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2650 mm 849 kg Bucket
WLA86415 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 846 kg Bucket
WLA86416 Pin-on type Bolted 2,3 m³ 2,5 m³ 2500 mm 863 kg Bucket
WLA86417 Pin-on type Welded 2,3 m³ 2,5 m³ 2500 mm 864 kg Bucket
WLA86418 Pin-on type Bolted 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 mm 866 kg Bucket
WLA86419 Pin-on type Welded 2,3 m³ 2,5 m³ 2650 mm 867 kg Bucket

L60H

Κωδικός πωλήσεων Διασύνδεση Τύπος φθαρτών εξαρτημάτων / Τύπος ρακόρ Ονομαστική χωρητικότητα (χωρίς φθαρτά εξαρτήματα) Ονομαστική χωρητικότητα (με φθαρτά εξαρτήματα) Πλάτος Βάρος Τύπος παρελκόμενου
WLA86396 Volvo attachment bracket Bolted 1,6 m³ 1,8 m³ 2500 mm 648 kg Bucket
WLA86397 Volvo attachment bracket Welded 1,8 m³ 2 m³ 2500 mm 701 kg Bucket
WLA86398 Volvo attachment bracket Bolted 1,8 m³ 2 m³ 2500 mm 699 kg Bucket
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 m³ 2,2 m³ 2500 mm 758 kg Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2650 mm 773 kg Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2500 mm 756 kg Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 804 kg Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 803 kg Bucket
WLA86408 Pin-on type Bolted 1,8 m³ 2 m³ 2500 mm 724 kg Bucket
WLA86409 Pin-on type Welded 2 m³ 2,2 m³ 2500 mm 758 kg Bucket
WLA86410 Pin-on type Bolted 2 m³ 2,2 m³ 2500 mm 756 kg Bucket
WLA86411 Pin-on type Bolted 2,2 m³ 2,4 m³ 2500 mm 792 kg Bucket
Εύρεση επίσημων αντιπροσώπων Volvo Παρελκόμενα
Επικοινωνία

Θέλετε να κάνετε παραγγελία ή να μάθετε περισσότερα; Στείλτε μας ένα μήνυμα.

Επικοινωνία

Λήψη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ TO ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάντε λήψη του φυλλαδίου για το , με όλες τις λεπτομέρειες και τις προδιαγραφές

Λήψη (PDF, 461,5KB)