ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα
παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Παρελκόμενα μικρών ελαστικοφόρων φορτωτών

Κάδοι φορτωτή

Κάδοι φορτωτή

Μια ευρεία γκάμα κάδων για φορτωτές, για χρήση σε μια σειρά από διαφορετικές συνθήκες εδάφους και για όλες τις εργασίες χειρισμού, φόρτωσης & μεταφοράς, ισοπέδωσης ή διάνοιξης σηράγγων.

παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Κάδος γενικής χρήσης

Μεγάλη γκάμα κάδων απορριμμάτων για εκσκαφές σε ανώμαλο έδαφος. Διαθέτει στενό πυθμένα για μεγιστοποίηση της διαρρηκτικής δύναμης του κάδου.

Διαθέσιμο για: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H, MC70C, MCT85C

παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Κάδος πολλαπλών χρήσεων

Ο κάδος πολλαπλών χρήσεων είναι ιδανικός για διάφορες εργασίες διαχείρισης υλικών. Ο χειριστής μπορεί να ανοίξει τον κάδο για να ελέγξει και να εναποθέσει το φορτίο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Διαθέτει ομαλή ακμή για εργασίες διαμόρφωσης και προώθησης.

Διαθέσιμο για: L20F, L25F, MC70C, MCT85C

Κάδος υψηλής ανατροπής

Ο κάδος έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση υλικών χαμηλής πυκνότητας όπως κάρβουνο, κοκ, πριονίδι. Το ύψος εκφόρτωσης έχει αυξηθεί σημαντικά ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση φορτηγών με ψηλά πλευρικά τοιχώματα και χοανών. Προσφέρει εξαιρετικό ελεύθερο ύψος ανατροπής για φορτηγά με ψηλά πλευρικά τοιχώματα και κάδους.

Διαθέσιμο για: L30G, L35G, L45H, L50H

Λεπτομέρειες
παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Κάδος πλευρικής κλίσης

Ο κάδος γενικής χρήσης με δυνατότητα πλευρικής κλίσης είναι τέλειος για διάφορες εφαρμογές όπως κατασκευή σηράγγων, κατασκευή αναχωμάτων, πλήρωση ορυγμάτων. Ο κάδος είναι υδραυλικά τοποθετημένος στο πλάι για τοποθέτηση υλικών υποστρώματος σε τάφρους ή φόρτωση φορτηγών σε περιορισμένο χώρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε πολύπλοκους ελιγμούς για την πλήρωση ορυγμάτων (κατανάλωση λιγότερου χρόνου) και είναι τέλειος για εργοτάξια με μεγάλη κυκλοφορία μηχανημάτων.

Διαθέσιμο για: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

παρελκόμενα volvo ελαστικοφόρος φορτωτής bu

Κάδος διαμόρφωσης

Ο κάδος διαμόρφωσης διαθέτει μακρύ, επίπεδο πυθμένα. Προορίζεται για διακίνηση γαιών όπως απογύμνωση επιφανειακού εδάφους, μικρής κλίμακας προώθηση, διαμόρφωση τοπίου και ισοπέδωση υλικού πλήρωσης. Στο πίσω μέρος διαθέτει μια ακμή για διαμόρφωση όταν το μηχάνημα κινείται με την όπισθεν.

Διαθέσιμο για: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Κάδος με αρπάγη

Ο κάδος με αρπάγη έχει σχεδιαστεί για χρήση στη βιομηχανία ανακύκλωσης για φόρτωση κλαδιών, φύλλων, απορριμμάτων κήπου αλλά και ογκωδών υλικών. Ο κάδος είναι εξοπλισμένος με έναν σφιγκτήρα που λειτουργεί με 2 υδραυλικούς κυλίνδρους.

Διαθέσιμο για: L30G, L35G, L45H, L50H

παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Κάδος διαλογής πέτρας

Ο κάδος διαλογής πέτρας είναι ιδανικός για εκβραχισμούς, διαχωρισμό απορριμμάτων, αφαίρεση πέτρας από χωράφια και απομάκρυνση απορριμμάτων από εργοτάξια. Ο κάδος συλλέγει βράχους και πέτρες ενόσω το μηχάνημα σκάβει.

Διαθέσιμο για: L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

παρελκόμενα volvo μικρός φορτωτής

Κάδος παλαιών σιδηρικών

Ο κάδος παλαιών σιδηρικών έχει σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό διαφόρων δύσκολα διαχειριζόμενων υλικών σε βιομηχανικές εφαρμογές ή σε εργοτάξια. Είναι ιδανικός για τη διαχείριση υλικών πολύ μεγάλου όγκου και ακανόνιστου σχήματος. Ο κάδος είναι εξοπλισμένος με 2 σφιγκτήρες στο επάνω μέρος που λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους.

Διαθέσιμο για: L45H, L50H

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η σχεδίαση του παρελκομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του μηχανήματος.

Εύρεση επίσημων αντιπροσώπων Volvo Παρελκόμενα
Επικοινωνία

Θέλετε να κάνετε παραγγελία ή να μάθετε περισσότερα; Στείλτε μας ένα μήνυμα.

Επικοινωνία