ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα
παρελκόμενα volvo πλάκα διάστρωσης abg manu

Ερπυστριοφόροι διαστρωτήρες ασφάλτου ABG

Χειροκίνητες πλάκες διάστρωσης

Σταθερές πλάκες διάστρωσης της Volvo - Ισχυρές σε μεγάλα πλάτη ασφαλτόστρωσης

Οι σταθεροί πήχεις επιπέδωσης της Volvo για διαστρωτήρες ασφάλτου ABG είναι συνδυασμός δονητικών πήχεων και πήχεων συμπύκνωσης με βασικό πλάτος 2,50 m ή 3,00 m. Διατίθενται είτε με σύστημα μονής συμπύκνωσης είτε με σύστημα διπλής συμπύκνωσης. Η επιλογή μεταβλητού πλάτους παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να προεπιλέξει το πλάτος συμπύκνωσης ανάλογα με το υλικό οδοστρωσίας και τις συνθήκες του εργοταξίου. Το σύστημα δόνησης ενισχύει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την υφή της επιφάνειας, ιδιαίτερα κατά το στρώσιμο τάπητα κυκλοφορίας.

παρελκόμενα volvo πλάκα διάστρωσης abg manu

Πήχης επιπέδωσης MB 120

Οι σταθεροί πήχεις επιπέδωσης της Volvo για διαστρωτήρες ασφάλτου ABG είναι συνδυασμός δονητικών πήχεων και πήχεων συμπύκνωσης με βασικό πλάτος 2,50 m ή 3,00 m. Διατίθενται είτε με σύστημα μονής συμπύκνωσης είτε με σύστημα διπλής συμπύκνωσης. Η επιλογή μεταβλητού πλάτους παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να προεπιλέξει το πλάτος συμπύκνωσης ανάλογα με το υλικό διάστρωσης και τις συνθήκες του εργοταξίου. Το σύστημα δόνησης ενισχύει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την υφή της επιφάνειας, ιδιαίτερα κατά το στρώσιμο τάπητα κυκλοφορίας.

Διαθέσιμο για:

παρελκόμενα volvo πλάκα διάστρωσης abg manu

Πήχης επιπέδωσης MB 122

Οι σταθεροί πήχεις επιπέδωσης της Volvo για διαστρωτήρες ασφάλτου ABG είναι συνδυασμός δονητικών πήχεων και πήχεων συμπύκνωσης με βασικό πλάτος 2,50 m ή 3,00 m. Διατίθενται είτε με σύστημα μονής συμπύκνωσης είτε με σύστημα διπλής συμπύκνωσης. Η επιλογή μεταβλητού πλάτους παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να προεπιλέξει το πλάτος συμπύκνωσης ανάλογα με το υλικό διάστρωσης και τις συνθήκες του εργοταξίου. Το σύστημα δόνησης ενισχύει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την υφή της επιφάνειας, ιδιαίτερα κατά το στρώσιμο τάπητα κυκλοφορίας.

Διαθέσιμο για:

παρελκόμενα volvo πλάκα διάστρωσης abg manu

Πήχης επιπέδωσης VDT 120

Οι σταθεροί πήχεις επιπέδωσης της Volvo για διαστρωτήρες ασφάλτου ABG είναι συνδυασμός δονητικών πήχεων και πήχεων συμπύκνωσης με βασικό πλάτος 2,50 m ή 3,00 m. Διατίθενται είτε με σύστημα μονής συμπύκνωσης είτε με σύστημα διπλής συμπύκνωσης. Η επιλογή μεταβλητού πλάτους παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να προεπιλέξει το πλάτος συμπύκνωσης ανάλογα με το υλικό διάστρωσης και τις συνθήκες του εργοταξίου. Το σύστημα δόνησης ενισχύει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την υφή της επιφάνειας, ιδιαίτερα κατά το στρώσιμο τάπητα κυκλοφορίας.

Διαθέσιμο για:

παρελκόμενα volvo πλάκα διάστρωσης abg manu

Πλάκα διάστρωσης VDT 121

Οι σταθεροί πήχεις επιπέδωσης της Volvo για διαστρωτήρες ασφάλτου ABG είναι συνδυασμός δονητικών πήχεων και πήχεων συμπύκνωσης με βασικό πλάτος 2,50 m ή 3,00 m. Διατίθενται είτε με σύστημα μονής συμπύκνωσης είτε με σύστημα διπλής συμπύκνωσης. Η επιλογή μεταβλητού πλάτους παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να προεπιλέξει το πλάτος συμπύκνωσης ανάλογα με το υλικό διάστρωσης και τις συνθήκες του εργοταξίου. Το σύστημα δόνησης ενισχύει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την υφή της επιφάνειας, ιδιαίτερα κατά το στρώσιμο τάπητα κυκλοφορίας.

Διαθέσιμο για:

Εύρεση επίσημων αντιπροσώπων Volvo Παρελκόμενα
Επικοινωνία

Θέλετε να κάνετε παραγγελία ή να μάθετε περισσότερα; Στείλτε μας ένα μήνυμα.

Επικοινωνία