ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Υπηρεσίες Volvo εκεί όπου η έξυπνη μηχανολογία συναντά επιχειρηματικές λύσεις

Η Volvo Construction Equipment παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρει.

Υπηρεσίες Volvo: ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί για νέους και υφιστάμενους πελάτες της Volvo. Το χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο τη γκάμα προσφορών όσο και την αξία που προσφέρουν στις δραστηριότητες των πελατών. Οι υπηρεσίες Volvo όχι μόνο συμπληρώνουν τα μηχανήματα Volvo, αλλά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών – είτε πρόκειται για την αγορά ενός νέου προϊόντος είτε για ένα πλήρες πακέτο λύσεων για την υποστήριξη των επιχειρήσεών τους.

Όλοι οι πελάτες της Volvo έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία του παγκοσμίου δικτύου αντιπροσώπων, στη συνεχή εξυπηρέτηση μετά την πώληση, στη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων παγκόσμιας κλάσης και στις ολοκληρωμένες εγγυήσεις. Επιπλέον, με τα μεγαλύτερα μηχανήματα, οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του CareTrack – το σύστημα τηλεματικής της Volvo, που τους προσφέρει ζωτικές πληροφορίες όπως οι ώρες λειτουργίας και η θέση των μηχανημάτων. Είναι η βάση για όλα όσα προσφέρουν οι υπηρεσίες Volvo και συνοδεύει κάθε μηχάνημα Volvo.

Ανασχεδιασμένο χαρτοφυλάκιο

Για την καλύτερη κατανόηση ολόκληρης της γκάμας υπηρεσιών, η Volvo τις έχει κατατάξει σε εννέα κατηγορίες:

  • Ωφέλιμος χρόνος χρήσης
  • Αποδοτικότητα καυσίμου
  • Παραγωγικότητα
  • Ασφάλεια
  • Ανακατασκευή
  • Γνήσια ανταλλακτικά Volvo
  • Παρελκόμενα Volvo
  • Χρηματοδότηση
  • Μίσθωση

Το νέο χαρτοφυλάκιο διευκολύνει τους πελάτες να επιλέξουν ένα συνδυασμό υπηρεσιών που προσθέτει αξία στην επιχείρησή τους. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να συνδυαστούν σε ένα προσαρμόσιμο συμφωνητικό, το οποίο ονομάζεται Συμφωνητικό Υπηρεσιών Volvo.

Έξυπνες λύσεις

Οι υπηρεσίες ωφέλιμου χρόνου χρήσης έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν το κόστος επισκευών και τις μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας του μηχανήματος, βοηθώντας τους πελάτες να διατηρούν τα μηχανήματα και τις επιχειρήσεις τους σε πλήρη λειτουργία. Χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία, οι αντιπρόσωποι της Volvo παρακολουθούν από απόσταση τα μηχανήματα των πελατών. Οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να διαγνωσθούν έγκαιρα και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα με σκοπό μια βιώσιμη λύση. Με το πιο πρόσφατο λογισμικό, οι πελάτες θα έχουν πάντα τον έλεγχο, χάρη στον προγραμματισμένο τεχνικό έλεγχο και τις ευέλικτες επιλογές συντήρησης και επισκευής που έχουν σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας και τη μείωση του κόστους επισκευών.

Οι υπηρεσίες αποδοτικότητας καυσίμου περιλαμβάνουν μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναφορών κατανάλωσης καυσίμου που βοηθούν στη μείωση του κόστους λειτουργίας νέων και υφιστάμενων μηχανημάτων Volvo. Με άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για το μηχάνημα, οι πελάτες μπορούν να εφαρμόσουν διορθωτικές ενέργειες, όπως η κατάρτιση χειριστών, που βελτιώνουν τις εργασιακές πρακτικές και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα καυσίμου.

Οι υπηρεσίες παραγωγικότητας περιλαμβάνουν προηγμένες λύσεις για τη βελτίωση και διατήρηση της παραγωγικότητας του εργοταξίου. Η συμπεριφορά του χειριστή, η διάταξη του εργοταξίου και η διαμόρφωση του μηχανήματος είναι μόνο μερικές παράμετροι που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες παραγωγικότητας που μπορούν να βελτιωθούν με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από διάφορες επιλογές μηχανημάτων, λύσεις υποβοήθησης και εκπαιδευτικά πακέτα για να βελτιώσουν την απόδοση του υφιστάμενου στόλου τους Volvo – βοηθώντας τους να κάνουν περισσότερα και να κερδίσουν περισσότερα.

Σε κάθε σχεδιαστικό στοιχείο των μηχανημάτων της Volvo εμπεριέχεται η ασφάλεια. Οι υπηρεσίες ασφάλειας προσφέρουν μια σειρά χαρακτηριστικών που βοηθούν στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, των διακοπών και των απρόβλεπτων δαπανών. Το όραμα μηδενικών ατυχημάτων καταδεικνύει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια όλου του προσωπικού και του εξοπλισμού. Εξασφαλίζουμε στους εργαζόμενούς μας ότι θα ολοκληρώσουν τη δουλειά τους και θα επιστρέψουν ασφαλείς κάθε μέρα στο σπίτι τους.

Κατασκευασμένα από τη Volvo, για μηχανήματα Volvo

Η Volvo κατανοεί ότι κάθε επιχείρηση δεν είναι σε θέση να αγοράσει καινούριο μηχάνημα. Με τις υπηρεσίες ανακατασκευής, οι πελάτες της Volvo μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά λύσεων – από εργοστασιακά κατασκευασμένα εξαρτήματα μέχρι μια γενική επισκευή μηχανήματος – και ευέλικτα πακέτα, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να επαναφέρουν τα μηχανήματα Volvo στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Παρέχοντας στα σκληρά εργαζόμενα μηχανήματα της Volvo την ανακατασκευή που αξίζουν, οι υπηρεσίες ανακατασκευής βελτιστοποιούν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Τα γνήσια ανταλλακτικά Volvo έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές για να εξασφαλίσουν τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγικότητας και ωφέλιμου χρόνου χρήσης του μηχανήματος. Η σειρά των άμεσα διαθέσιμων ανταλλακτικών – τα οποία όλα υποστηρίζονται από εγγύηση της Volvo – βοηθούν τους πελάτες να προστατεύσουν την επένδυσή τους, να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής του μηχανήματος και εγγυώνται μακρόχρονη απόδοση.

Από μια ευρεία γκάμα παρελκόμενων Volvo, οι πελάτες της Volvo μπορούν να επιλέξουν τον καλύτερο συνδυασμό προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο το μηχάνημά τους. Επειδή κάθε εξάρτημα είναι εξίσου σημαντικό με το επόμενο, η μεγάλη γκάμα παρελκόμενων Volvo είναι κατασκευασμένη ειδικά για τα μηχανήματα Volvo, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ασφαλούς και αξιόπιστης μονάδας που προσφέρει βελτιωμένους χρόνους κύκλου, αποδοτικότητα καυσίμου και χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Οικονομική ευελιξία

Η Volvo γνωρίζει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και η ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες να πετύχουν. Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης προσφέρουν ευέλικτες οικονομικές και ασφαλιστικές λύσεις για την προστασία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των πελατών. Από μία μόνο μονάδα μέχρι έναν ολόκληρο στόλο, οι υπηρεσίες χρηματοδότησης παρέχουν ειδικά προγράμματα πληρωμών ανάλογα με τις ατομικές προτεραιότητες.

Οι υπηρεσίες μίσθωσης στηρίζονται στην ευελιξία και αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν τους πελάτες στην εξεύρεση της πλέον κατάλληλης προσωρινής λύσης. Είτε πρόκειται για ένα μόνο μηχάνημα είτε για ολόκληρο στόλο, η Volvo μπορεί να εξατομικεύσει ένα πακέτο μίσθωσης ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε εργασία θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού. Η διασφάλιση ποιότητας και η υποστήριξη συντήρησης προσφέρονται ως στάνταρ, και με συμβουλές εμπειρογνωμόνων από τους αντιπροσώπους της Volvo, οι πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα έχουν ό,τι χρειάζονται, όταν το χρειάζονται.