ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Η Volvo CE αναφέρει βελτίωση του μεριδίου αγοράς και των έκτακτων κερδών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015

Τα βελτιωμένα έκτακτα κέρδη και τα κέρδη μεριδίου αγοράς στους σημαντικούς μεγαλύτερους τομείς μηχανημάτων δεν ήταν επαρκή για να αντισταθμίσουν τη μείωση στη συνολική αγορά όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της Volvo Construction Equipment κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015, η οποία είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 11% την περίοδο αυτή. Για το σύνολο του έτους, οι πωλήσεις της εταιρείας βυθίστηκαν κατά 3% κατά τη διάρκεια του 2015.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015, η Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ανέφερε ότι οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 11% σε 10.967 εκατ. σουηδικές κορώνες, σε σύγκριση με 12.277 εκατ. σουηδικές κορώνες κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία αυτά ήταν αποτέλεσμα μεγάλων περαιτέρω μειώσεων στην Κίνα και τη Βραζιλία, σε συνδυασμό με αντιξοότητες σε πολλές αγορές εκτός της Βόρειας Αμερικής, η οποία επίσης έδειξε σημάδια στασιμότητας. Για το σύνολο του έτους 2015, η Volvo CE είδε τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 3% σε 51.008 εκατ. σουηδικές κορώνες, ενώ τα λειτουργικά έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, σε 2.090 εκατ. σουηδικές κορώνες, από 1.231 εκατ. σουηδικές κορώνες το 2014.

Η αλλαγή έχει θετικό αποτέλεσμα
Τα λειτουργικά έσοδα, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, κατά τη διάρκεια της τελικής περιόδου του έτους οδήγησαν σε απώλεια 191 εκατ. σουηδικών κορωνών, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την απώλεια 815 εκατ. σουηδικών κορωνών που είχε η εταιρεία την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους έδειξε επίσης σημάδια προόδου, με αρνητικό 1,7% για την περίοδο αυτή – από αρνητικό 6,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους ήταν θετικό για το σύνολο του έτους, στο 4,1%, από 2,3% κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτές οι σχετικά ενθαρρυντικές εξελίξεις επιτεύχθηκαν παρά τον χαμηλότερο όγκο πωλήσεων, το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και τη χορήγηση πίστωσης στην Κίνα 158 εκατ. σουηδικών κορωνών.

Δεδομένης της παγκόσμιας αγοράς που παρέμεινε σταθερή προς τα κάτω κατά τη διάρκεια του 2015, η Volvo CE συνέχισε να ολοκληρώνει επιτυχώς εσωτερικές δραστηριότητες που ενισχύουν την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των πόρων», σχολίασε ο Μάρτιν Weissburg, πρόεδρος της Volvo Construction Equipment. «Παρά τη μείωση των πωλήσεων τα λειτουργικά μας αποτελέσματα βελτιώθηκαν – και ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι την ίδια περίοδο του 2014. Πήραμε μερίδιο αγοράς σε μεγαλύτερους, πιο κερδοφόρους τομείς μηχανημάτων, ολοκληρώσαμε τη διακοπή της παραγωγής και πώλησης νέων εκσκαφέων-φορτωτών, ισοπεδωτών και φρεζών και ενισχύσαμε μια νέα δομή διακυβέρνησης, η οποία μας επιτρέπει να λαμβάνουμε σαφείς, ενημερωμένες αποφάσεις. Αυτό δείχνει ότι οι δραστηριότητες των ομάδων της Volvo, της SDLG και της Terex Trucks που στηρίζουν την αλλαγή της Volvo CE σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αποτέλεσμα.

Πίνακας 1. Volvo Construction Equipment, καθαρές πωλήσεις κατά αγορά, σε εκατομμύρια σουηδικές κορώνες
financials-GR
Τέλος

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.volvoce.com/press

ή επικοινωνήστε με:
Thorsten Poszwa
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Volvo Construction Equipment
Τηλ.: κωδ. διεθν. κλ. +32 490 65 96 68
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
Λονδίνο
Τηλ.: κωδ. διεθν. κλ. +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com