ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Η Volvo CE καταγράφει αύξηση των πωλήσεων κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο

Η ανάπτυξη της αγοράς στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική βοηθά τη Volvo Construction Equipment να επιτύχει σταθερές πωλήσεις και βελτίωση των κερδών και των παραδόσεων κατά το 2ο τρίμηνο του 2019.

Οι βελτιώσεις στις βασικές αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην ευελιξία όγκου στο σύστημα του κλάδου και στον αυστηρό έλεγχο του κόστους της, βοήθησαν την Volvo Construction Equipment (Volvo CE) να έχει καλές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2019.

Οι καθαρές πωλήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 10% και ανήλθαν σε 26.814 εκατ. Σουηδικές κορώνες (έναντι 24.403 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018). Τα λειτουργικά έσοδα συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τα 4.153 εκατ. την ίδια περίοδο, από 3.675 εκατ. που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ισοδυναμώντας με λειτουργικό περιθώριο 15,5% (15,1%).

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε αύξηση της εισροής παραγγελιών κατά 6%, ενώ τα προϊόντα της μάρκας SDLG αυξήθηκαν κατά 28%. Η εισροή παραγγελιών ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην Κίνα, με αύξηση κατά 21%, λόγω της έντονης ζήτησης για εκσκαφείς και ελαστικοφόρους φορτωτές της μάρκας SDLG. Οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 12% την ίδια περίοδο, και πάλι λόγω της ανάπτυξης στην Κίνα και της σταθερής ζήτησης στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.

Ανάπτυξη αγορών

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με μικρή μείωση στην Ασία (εξαιρουμένης της Κίνας). Κατά την περίοδο μέχρι και τον Μάιο, η ζήτηση για μηχανήματα έργων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ η ζήτηση για μεγάλους εκσκαφείς, οδικό εξοπλισμό και αρθρωτά μεταφορικά οχήματα αύξησε την αγορά της Βόρειας Αμερικής κατά 7%. Στη Νότια Αμερική, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 6%, ενώ στην Ασία (εξαιρουμένης της Κίνας) μειώθηκε κατά 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η κινεζική αγορά κατέγραψε αύξηση της ζήτησης κατά 8%, χάρη στην ανάπτυξη που σημειώθηκε στον τομέα των μικρών εκσκαφέων.

«Η Volvo CE συνέχισε την πορεία της προς την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της κερδοφορίας κατά το δεύτερο τρίμηνο», σχολίασε ο Melker Jernberg, Πρόεδρος της Volvo CE. «Η ευελιξία όγκου στο σύστημα του κλάδου και ο αυστηρός έλεγχος του κόστους θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».

Πίνακας 1. Volvo Construction Equipment, καθαρές πωλήσεις κατά αγορά, σε εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (SEK).

Καθαρές πωλήσεις ανά αγορά

Εκατομμύρια σουηδικές κορώνες Δεύτερο τρίμηνο   Πρώτοι έξι μήνες  

2019 2018 2019 2018
Ευρώπη  8.788 7.752  16.881 14.351
Βόρεια Αμερική  5.621 4.463  10.547 7.896
Νότια Αμερική  666 603  1.212 1.118
Ασία  10.485 10.394  19.864  19.485
Αφρική και Ωκεανία  1.253 1.191  2.464 2.466
Σύνολο  26.814 24.403  50.968 45.317