ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Τα 3 εργαλεία βελτίωσης του ΣΚΙ τα οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πελάτες της Volvo

Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας εξαρτάται πολύ περισσότερο από τον σχεδιασμό και την ποιότητα του μηχανήματος. Η αξιοποίηση και η λειτουργία συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία. Ιδού τρία εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι πελάτες της Volvo για να μειώσουν δραματικά τα λειτουργικά έξοδά τους.

1. Insight reports

Τα Insight Reports της Volvo –που περιλαμβάνουν αναφορές για την απόδοση καυσίμων, αναφορές γενικής κατάστασης και συνοπτικές αναφορές– κάνουν εύκολη την ερμηνεία σύνθετων τηλεματικών δεδομένων και βοηθούν τους πελάτες να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Οι αναφορές, που δημιουργούνται για μεμονωμένα μηχανήματα ή για ολόκληρο στόλο, παρέχουν γενική εικόνα της κατανάλωσης καυσίμου, της χρήσης, των συναγερμών των μηχανημάτων και της συμπεριφοράς χειρισμού. Οι πελάτες μπορούν να δουν με μια ματιά την πραγματική ανταπόδοση που έχουν από τα μηχανήματά τους και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να προχωρήσουν σε χειροπιαστές ενέργειες βελτίωσης.

SiteSim

2. SiteSim

Το SiteSim υπολογίζει τη βέλτιστη ρύθμιση για το εργοτάξιο ενός πελάτη ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής ή ο χρόνος στο ρελαντί και να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Καταχωρίζοντας τον τύπο υλικού, την απόσταση από το σημείο φόρτωσης έως το σημείο εκκένωσης και την τοπογραφία του εργοταξίου (χάρη σε τρισδιάστατες μετρήσεις και φωτογραφίες από drone), η Volvo CE μπορεί να συστήσει τον ιδανικό αριθμό και την ικανότητα των μηχανημάτων, με βάση τους τόνους ανά ώρα και το κόστος ανά τόνο. Μελέτες εργοταξίων σαν κι αυτή διεξάγονται τακτικά στη βιομηχανία εξόρυξης, αλλά η Volvo CE έχει την εξαιρετική δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες προσομοιώσεις για μικρά και μεσαίου μεγέθους εργοτάξια.

Προσομοιωτές

3. Εκπαίδευση χειριστή

Η Volvo CE και οι αντιπρόσωποί της προσφέρουν στους πελάτες ποικίλες λύσεις εκπαίδευσης για να εξασφαλίσουν ότι οι χειριστές εργάζονται με τον ασφαλέστερο, αποδοτικότερο και παραγωγικότερο τρόπο. Ακόμα και οι έμπειροι χειριστές επωφελούνται από την εκπαίδευση καθώς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποδοτικά όλες τις τελευταίες λειτουργίες της Volvo. Οι πελάτες που επενδύουν στην εκπαίδευση των χειριστών σύντομα κάνουν απόσβεση της επένδυσής τους, χάρη στην εξοικονόμηση καυσίμων, στην αύξηση της συνολικής παραγωγής και στη μείωση του κόστους συντήρησης. Μετά από αυτό, όλα μετατρέπονται απευθείας σε κέρδος.

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ