ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Αύξηση 32% στις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου για τη Volvo Construction Equipment

Η Volvo CE παρουσίασε σημαντικές βελτιώσεις στις πωλήσεις, τα κέρδη και την εισροή παραγγελιών, βοηθώντας τον όμιλο Volvo να επιτύχει το καλύτερο του τρίμηνο.

Τα ανταγωνιστικά προϊόντα της Volvo Construction Equipment (Volvo CE) σε συνδυασμό με την υψηλής ζήτηση που σημειώθηκε στις περισσότερες αγορές, οδήγησαν σε μια αύξηση 32% των καθαρών πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο σωστός έλεγχος του κόστους σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε επίσης σε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Οι καθαρές πωλήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 24.403 εκατ. SEK (έναντι 18.439 εκατ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017). Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας στα 3.675 εκατ. κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επισκιάζοντας τα 2.460 που αναφέρθηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ισοδυναμώντας με λειτουργικό περιθώριο 15,1% (13,3%).

Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκε επίσης αύξηση του αριθμού παραγγελιών κατά 41%, ενώ οι παραδόσεις κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκαν κατά 38%, με 24.108 μηχανήματα. Η εισροή παραγγελιών στην Κίνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, σημειώνοντας αύξηση 72%, λόγω της αυξημένης ζήτησης για ελαστικοφόρους φορτωτές SDLG και εκσκαφείς SDLG και Volvo.

Βελτίωση των αγορών
Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 συνεχίστηκε η βελτίωση της ζήτησης στις περισσότερες μεγάλες αγορές. Κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι σήμερα, η αγορά της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 8%, της Βόρειας Αμερικής αυξήθηκε κατά 17% και αυτή της Νότιας Αμερικής αυξήθηκε κατά 28%. Η αγορά της Ασίας (εκτός της Κίνας) αυξήθηκε κατά 19%, ενώ η κινεζική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται ισχυρά, φτάνοντας στο 47%. 

«Η Volvo CE έχει επενδύσει σε ισχυρά προϊόντα και υπηρεσίες και σε μια στρατηγική που εξυπηρετεί τόσο τους πελάτες μας όσο και εμάς τους ίδιους,» σχολίασε ο Melker Jernberg, πρόεδρος της Volvo Construction Equipment. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων που κάνουμε σε νέες τεχνολογίε, και της διατηρησης της ευλιγισίας μας αλλά και του κόστους χαμηλά, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο κατά το υπόλοιπο του έτους.»

Volvo Construction Equipment, καθαρές πωλήσεις ανά αγορά, σε εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (SEK).

Καθαρές πωλήσεις ανά αγορά

Δεύτερο τρίμηνο

Πρώτο εξάμηνο

Εκατομμύρια σουηδικές κορώνες

2018

2017

2018

2017

Ευρώπη

7.752

6.695

14.351

12.425

Βόρεια Αμερική

4.463

3.748

7.896

6.638

Νότια Αμερική

603

392

1.118

791

Ασία

10.394

6.502

19.458

12.638

Αφρική και Ωκεανία

1.191

1.101

2.466

2.048

Σύνολο

24.403

18.439

45.317

34.541