Volvo Services Oil Analysis

Oljeanalys

En väloljad verksamhet

Oljeanalys

Oljeanalys är ett effektivt sätt att diagnostisera potentiella problem i maskinen – inte helt olikt ett blodprov på en människa. Ett oljeprov tas från maskinen och skickas till något av Volvos specialistlaboratorier, där det analyseras beträffande en mängd spårelement, så att en diagnos kan ställas.

Oljeanalys kan användas mycket effektivt på motorer, axlar, växellådor, fördelningsväxellådor och hydraulik, men samma processer fungerar även med kylarvätska och bränsle.

Utifrån en diagnos kan du planera för en mindre reparation av maskinen nu, istället för att riskera en oförutsedd större reparation senare. 

Hur fungerar det?

Provtagning

De nödvändiga proverna tas och skickas till något av Volvos specialistlaboratorier.

Analys

Med hjälp av toppmodern, avancerad diagnostikutrustning analyserar våra specialister proverna och samlar in en mängd information utifrån vilken de kan dra slutsatser om maskinens hälsa och dess komponenters dolda skick.

Diagnos

Du får omedelbart tillgång till en utförlig diagnos online. Diagnosen inkluderar även rekommenderade åtgärder.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss