Operator Coaching

Förstå när och hur du kan använda alla smarta funktioner i din Volvo-hjullastare för att åstadkomma optimala resultat på arbetsplatsen. Du kan även ange mål för att löpande utveckla och förbättra dina arbetssätt, så att du får ut mesta möjliga av dig själv och din maskin.

Lägre driftkostnader

Fatta bättre beslut bakom spakarna tack vare omedelbar återkoppling om användningen, tillsammans med vägledning i realtid på skärmen. Med information till hands på ett kick kan förarna försäkra sig om att de arbetar på ett sätt som ger optimal bränsleeffektivitet och mindre maskinslitage.

Det här får du

Förarbeteende

Övervaka förarnas beteende med nyckelindikatorer som tomgångskörning över aktiv tid, bromsning över distans, gaspedalsläge (%) och lock-up över distans.

Meddelanden

Förarna får vägledning i realtid om hur maskinen används bäst, till exempel ”Aktivera lastarmsfjädring” och ”Aktivera lock-up”.

Interaktiv vägledning

Navigera bland funktionerna och få tips om hur de fungerar.

Poäng och trend

Poäng och grafisk visualisering av förarnas resultat i realtid över tidigare arbetspass möjliggör uppföljning och resultatförbättringar.

Användar-ID

Skapa individuella profiler och hämta enkelt personliga sparade data och mål före varje arbetspass.

Instrumentpanel

Fatta bättre beslut bakom spakarna tack vare omedelbar återkoppling om användningen, tillsammans med vägledning i realtid på skärmen. Med information till hands på ett kick kan förarna försäkra sig om att de arbetar på ett sätt som ger optimal bränsleeffektivitet och mindre maskinslitage.

Specifikationer för appen Operator Coaching

Måttenhet Meter, liter, yard och gallon
Bakåtriktad kamera JA, endast vid backning
Integration med andra appar Vågsystem (OBW): Operator Coaching är åtkomlig som en vy i vyväljaren
Data/resultat Endast länkade till individuella förarprofiler. Högst 40 profiler tillåts
Dataöverföring via molntjänst Ingen uppgift
Dataöverföring via USB Ingen uppgift
Dataöverföring via CareTrack Ingen uppgift
Skrivare/anslutbarhet Inget
Skärmvyer 3 vyer: huvud, interaktiv hjälp och historik (grafer)
Mätningar (som utgör total poäng) Tomgång, bromsning, gaspådrag, lock-up*
  Tomgång % av körtiden som maskinen står stilla i neutralläge. Lägre är bättre
  Broms Förbrukad bromsenergi per färdsegment. Lägre är bättre
  Gas % av pedallägesrörelse under > 75 %. Högre % i cirkeln är bättre
  Lock-up % av distans körd med transmissionens lock-up inkopplad. Högre är bättre
  Förbrukning Total förbrukning uppmätt sedan senaste nollställning
  Körtid Total körtid uppmätt sedan senaste nollställning
  Distans Total distans uppmätt sedan senaste nollställning
  Snittförbrukning Snittförbrukning uppmätt sedan senaste nollställning
Total poäng Ger en sammanfattande utvärdering baserat på den totala poängen för mätningar
Graf med total poäng Ger en snabböversikt över den totala poängen från de föregående 2 timmarna
Nollställningar Utförs manuellt via menyn ELLER efter 8 timmars maskinavstängning
Interaktiv hjälp Information om reglagen på A-stolpen
Meddelanden Status i realtid för automatiska funktioner samt grundförslag för effektivare körning. Återkoppling i realtid till föraren.
*Lock-up-mätaren försvinner om inte lock-up-tillval för transmissionen hittas.
Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss