Karta

Ger en översikt över arbetsplatsen

Karta

Genom att veta var andra maskiner befinner sig på arbetsplatsen kan förarna lättare undvika potentiellt farliga situationer, i synnerhet på arbetsplatser med begränsad sikt. Aviseringar om hastighetsbegränsningar påminner förarna om att hålla en säker hastighet. 

Effektiv körning

Genom att övervaka trafiken och följa transportflödet i en arbetscykel kan förarna bättre förutse körbeslut, vilket ökar effektiviteten.

Funktioner

Så fungerar det

Lastarens inbyggda GPS används för positioneringsändamål, medan Volvo Co-Pilots telekommanslutning möjliggör kommunikation mellan maskiner. Kartan fungerar sömlöst i kombination med alla Load Assist-appar som är installerade i Volvo Co-Pilot.

Vägar

Vägar visas för att underlätta förarnas navigering på arbetsområdet.

Intressepunkter

Specifika intressepunkter kan visualiseras, till exempel last- och tippzoner, kontor, verkstad eller tankställe med mera, vilket är särskilt praktiskt för nya eller tillfälliga förare.

Begränsade områden

Hjälp förarna att undvika att hamna i områden på arbetsplatsen som är begränsade.

Enfiliga sektioner

För att undvika trafikstockningar meddelas föraren om en annan maskin närmar sig inom en fördefinierad enfilig sektion.

Hastighetsgränser

Ställ in hastighetsgränser för arbetsplatsen och/eller vissa delar av arbetsplatsen, så att förarna inte kör för fort.

Specifikationer för kartappen

Maskintillgänglighet Volvo L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Positionering Maskin-GPS
Kommunikation 3G-SIM-kort eller 4G-dongel
Antal anslutna maskiner 1 till 50
Varningar om hastighetsgränser Väghastighetsgräns, zoner med hastighetsgränser, arbetsplatsens hastighetsgräns
Varning om begränsade områden Vid inträde i en specificerad otillåten zon
Varningar om enfiliga sektioner När en fördefinierad enfilig väg är upptagen, utan utrymme för maskiner att passera varandra
Intressepunkter 14 typer
Vägmärken 6 typer
Ett SIM-kort och en mobil anslutning behövs för att aktivera appen.

 

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss