Volvos tjänster – Load Assist Maps

Map

En fullständig översikt över arbetsplatsen

Map

Genom att veta var på platsen all personal och utrustning befinner sig kan operatörer lättare undvika oönskade situationer, i synnerhet på arbetsplatser med begränsad sikt.

Effektiv körning

Genom att övervaka trafiken och följa transportflödet i en arbetscykel kan operatörer bättre förutse körbeslut och minska antalet onödiga stopp - vilket ökar effektiviteten.

Förbättrad orientering

Så fungerar det

Dumperns inbyggda GPS används för positionering och kommunikation med andra maskiner som är utrustade med Volvo Co-pilot, liksom med andra fordon och besökare som är anslutna till Map-applikationen via telekommunikation.

Vägar

Vägar visas för att underlätta förarnas navigering på arbetsområdet.

Hastighetsgränser

Ställ in hastighetsbegränsningar för hela arbetsplatsen eller för specifika sektioner. Aviseringar kommer att påminna operatörerna om att hålla den rekommenderade hastigheten.

Begränsade områden

Ange otillåtna zoner så att operatörer inte råkar komma in i begränsade områden.

Enfiliga sektioner

För att undvika trafikstockningar meddelas föraren om en annan maskin närmar sig inom en fördefinierad enfilig sektion.

Intressepunkter

Visualisera specifika intressepunkter som referens, till exempel kontoret, verkstaden, tankstationen, lunchrummet eller last- och tippningszon.

Specifikationer för karta

Ett SIM-kort och en mobil anslutning behövs för att aktivera appen.
Maskintillgänglighet Volvo L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Positionering Maskin-GPS
Antal anslutna maskiner 1 till 50
Varningar om hastighetsgränser Väghastighetsgräns, zoner med hastighetsgränser, arbetsplatsens hastighetsgräns
Varning om begränsade områden Vid inträde i en specificerad otillåten zon
Varningar om enfiliga sektioner När en fördefinierad enfilig väg är upptagen, utan utrymme för maskiner att passera varandra
Intressepunkter 14 typer
Vägmärken 6 typer
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss