Volvo Services Haul Assist Map

Map

Ger en översikt över arbetsplatsen

Map

Genom att veta var andra maskiner befinner sig på platsen kan förarna lättare undvika potentiellt farliga situationer, i synnerhet på arbetsplatser med begränsad sikt. Aviseringar om hastighetsbegränsningar påminner förarna om att hålla en säker hastighet.

Effektiv körning

Genom att övervaka trafiken och följa transportflödet i en arbetscykel kan förarna bättre förutse körbeslut, vilket ökar effektiviteten.

Så fungerar det

Dumperns inbyggda GPS används för positioneringsändamål, medan Volvo Co-Pilots telekom-anslutning möjliggör kommunikation mellan maskiner. Map fungerar perfekt i kombination med OBW-appen.

Transportvägar
Transportvägar visas för att underlätta förarnas navigering på platsen. Det går även att markera fördefinierade rutter mellan last- och tippområden.

Last- och tippzoner
Fördefinierade last-/tippområden kan specificeras för att utlösa vissa funktioner, till exempel aktivering av OBW-information vid inkörning i en viss zon.

Enfiliga sektioner
Operatören uppmärksammas om en annan maskin närmar sig inom en fördefinierad enfilig sektion.

Hastighetsbegränsningar
Ställ in hastighetsbegränsningar för platsen och/eller specifika sektioner av platsen för att undvika fortkörning.

Bättre data, bättre insikter

Med Map får du alla kraftfulla rapporter och rapporteringsfunktioner du väntar dig av vågsystemet (OBW) – och mer därtill.

Med Map kan du inkludera GPS-koordinatdata i dina rapporter, så att det går att mäta material som har transporterats mellan olika platskoordinater.

Blandad maskinpark

Det är dessvärre inte alla maskinparker som helt består av Volvo. Genom att montera en Co-Pilot-sats kan Map användas i maskiner eller fordon av andra fabrikat än Volvo.

Satserna kan köpas av din lokala återförsäljare.

Tillfälliga besökare – vi hjälper er

VCE Site Map är en app för telefoner och surfplattor som ökar synligheten för alla som kommer till arbetsplatsen. Det är inte alla användare som använder tung utrustning eller ens utrustning med en Co-Pilot.

Sök efter användare eller maskiner på arbetsplatsen, gå med i kartgruppen och bli sedd! VCE Site Map-appen kan laddas ned från App Store eller Google Play.

Skicka en fråga till oss om du behöver hjälp.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss