volvo haul assist

Map

En fullständig översikt över platsen

Map

Genom att veta var på platsen maskiner, fordon och besökare befinner sig kan förare lättare undvika oönskade situationer, i synnerhet på arbetsplatser med begränsad sikt. Meddelanden om hastighetsgränser påminner operatörerna att hålla rekommenderad hastighet.

Förbättrad orientering, förbättrade förarprestationer

Genom att övervaka trafiken och följa transportflödet i en arbetscykel kan förarna bättre förutse körbeslut, vilket ökar effektiviteten.

Så fungerar det

Dumperns inbyggda GPS används för positionering och kommunikation med andra maskiner som är utrustade med Volvo Co-pilot, liksom med andra fordon och besökare som är anslutna till Map-applikationen via telekommunikation.

Transportvägar

Transportvägar visas för att underlätta navigeringen vid platsen för operatörerna.

Last- och tippzoner

Fördefinierade last-/tippzoner kan specificeras för att utlösa vissa funktioner, till exempel aktivering av OBW-information vid inkörning i ett visst område.

Fördefinierade rutter

Det går att markera fördefinierade rutter mellan last- och tippområden

Enfiliga sektioner

För att undvika trafikstockningar meddelas föraren om en annan maskin närmar sig inom en fördefinierad enfilig sektion.

Hastighetsbegränsade sektioner

Ange hastighetsbegränsningar för platsen och/eller särskilda sektioner för att förhindra fortkörning.

Begränsade områden

Ange otillåtna zoner på kartan så att förare inte råkar komma in i begränsade områden.

Intressepunkter

Visualisera specifika intressepunkter som referens, till exempel kontoret, verkstaden, tankstationen eller lunchrummet.

Rapportering som är platsspecifik

Maps ger dig möjlighet att inkludera GPS-koordinatdata i produktivitetsrapporterna.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss