Volvo Services Caretrack Production

CareTrack-användning

Optimera flottan

CareTrack-användning

Med CareTrack Operation kan du optimera flottan och maximera produktiviteten med rapporter om bränsleförbrukning, maskinutnyttjande och tomgångskörning. De maskinspecifika rapporterna visar hur varje maskin används och hur effektivt förarna arbetar, så att du kan upptäcka vilka utbildningsbehov som finns.

Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss