6 % högre försäljning för Volvo Construction Equipment under fjärde kvartalet 2020

Förbättrad aktivitet på de flest marknader gjorde att försäljningen ökade med 6 % under fjärde kvartalet 2020, medan orderboken ökade med 31 %.

Trots ett kraftigt tapp i efterfrågan under första halvåret på grund av covid-19-pandemin har Volvo Construction Equipment (Volvo CE) återhämtat sig bra, med förbättringar av försäljning och rörelseresultat under fjärde kvartalet 2020.

Under fjärde kvartalet 2020 ökade nettoförsäljningen med 6 % till 20 810 Mkr (19 716). Justerat för valutarörelser ökade nettoförsäljningen med 15 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 321 Mkr (1 931), motsvarande en rörelsemarginal på 11,2 % (9,8). Intäkterna påverkades positivt av högre maskin- och tjänsteförsäljning.

För helåret minskade nettoförsäljningen med 8 %, till 81 453 Mkr (88 606). Det justerade rörelseresultatet minskade till 10 071 Mkr (11 910), motsvarande en rörelsemarginal på 12,4 % (13,4).

Marknadsförhållanden

Efter ett kraftigt tapp i början av pandemin under våren började efterfrågan att återhämta sig under andra halvåret. Fram till november hade både de europeiska och nordamerikanska marknaderna minskat med 14 %, medan Sydamerika ökade 12 %, främst tack vare en starkare brasiliansk marknad. Statliga stimulansåtgärder eldade på en brant återhämtning i Kina, som ökade med 28 %, även om Asien som helhet minskade med 6 %. 

Ordrar och leveranser

Under fjärde kvartalet 2020 ökade orderingången för Volvo CE med 31 %, drivet av ökande aktivitet på de flesta marknader och lageruppbyggnad hos återförsäljare. Orderingången i Europa ökade med 20 %, men föll (jämfört med den rekordstora orderingången under 2019) med 18 % i Nordamerika. I Sydamerika ökade orderingången med 182 %, från låga nivåer på de flesta marknader. I Asien ökade orderingången med 39 %, stärkt av statliga stimulansåtgärder i Kina och förbättringar på övriga marknader.

Leveranserna ökade med 21 % under fjärde kvartalet 2020, återigen stärkt av högre volymer i Kina såväl som övriga asiatiska marknader och Brasilien.

”Under 2020 innebar den globala pandemin utmaningar av aldrig tidigare skådat slag i modern tid”, säger Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment. ”Men tillsammans med affärspartner och leverantörer kunde vi stödja våra kunder genom alla krisens faser. Aktiviteten inom anläggning är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Det ingjuter tillförsikt i kunderna, vilket syns i vår starka orderingång”.

Under fjärde kvartalet påbörjade Volvo CE leveranserna av sina eldrivna kompaktlastare och kompaktgrävare, vilket utgör början på företagets elektrifieringsresa.

Nettoförsäljning per marknadsområde  Fjärde kvartalet Helåret
Mkr 2020 2019 2020 2019
Europa  6 038 6 791  23 191 30 300
Nordamerika  2 814 3 300 13 020 17 404
Sydamerika  742 617 2 245 2 532
Asien  9 978 7 930 39 095 33 932
 Afrika och Oceanien  1 239 1 078 3 902 4 437
Totalt  20 810 19 716 81 453 88 606

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Chef Brand, Marketing & Communication

Volvo Construction Equipment

Försäljningsregion Europa/International

E-post: anne.bast@volvo.com