Försäljningstapp på 14 % under Volvo Construction Equipments andra kvartal

Den globala påverkan av covid-19-pandemin tyngde Volvo CE: resultat för andra kvartalet, vilket delvis uppvägdes av en kraftig återhämtning på den viktiga kinesiska marknaden.

Volvo CE:s Q2-resultat

De negativa effekterna av covid-19 på samhälle och ekonomisk utveckling utmärkte Volvo Construction Equipments (Volvo CE) resultat för andra kvartalet. Svag efterfrågan i Europa och Nordamerika uppvägdes delvis av en kraftig återhämtning på den viktiga kinesiska marknaden, som är världens största. Trots att försäljningen påverkades av lägre efterfrågan, stod lönsamheten emot bra under perioden.

Den justerade nettoförsäljningen under andra kvartalet minskade med 14 %, till 22 876 miljoner SEK (26 814 miljoner SEK under andra kvartalet 2019). Högre försäljning i Kina gjorde mycket för att kompensera den lägre försäljningen på övriga marknader. Även rörelseresultatet påverkades, och låg på 3 108 MSEK, vilket var under de 4 153 MSEK som rapporterades för samma period förra året, motsvarande en rörelsemarginal på 13,6 % (15,5 %).

Trots pandemins påverkan på försäljningen, ökade orderingången under andra kvartalet 2020 med 11 %, drivet av en stark efterfrågan på företagets SDLG-märkta maskiner, som steg med 31 %. Trots att de flesta fabriker i Europa och Amerika stod stilla i en månad under Q2, till följd av nationella nedstängningar och leveransproblem, ökade leveranserna med 8 % under Q2.

Marknadsutveckling

Under året fram till slutet av maj krympte både de europeiska och nordamerikanska marknaderna, mätt i enheter, med 22 %, medan den asiatiska marknaden (utom Kina) minskade med 21 %. Den kinesiska marknaden har återhämtat sig starkt, och hade ökat med 13 % i slutet av maj. Även den sydamerikanska marknaden har gått bra, och hade ökat med 8 % vid samma tidpunkt.

”Medan efterfrågan på entreprenadmaskiner i både Europa och Nordamerika var svag under andra kvartalet, så kunde vi dra fördel av vår starka ställning i Kina, som återhämtade sig starkt under perioden”, kommenterar Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment. ”Vi kan därför agera utifrån en position av relativ styrka och driva en transformativ teknisk utveckling som tar vår bransch till mer hållbara lösningar. Vi fortsätter att investera i elektrifiering, automation och konnektivitet.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

Nettoförsäljning per marknadsområde

Andra kvartalet

Först sex månaderna

Mkr

2020

2019

2020

2019

Europa

5,254

8 788

11,731

16 881

Nordamerika

3,527

5 621

7,237

10 547

Sydamerika

422

666

981

1 212

Asien

12,928

10 485

21,331

19 864

Afrika och Oceanien

746

1 253

1,744

2 464

Totalt

22,876

 26 814

43,023

50 968

YTTERLIGARE INFORMATION

Tiffany Cheng

Direktör, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-post: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44-7733350307
E-post: osullivan@se10.com