17 % lägre försäljning under Volvo CE:s första kvartal

Efterfrågan avstannade under första kvartalet då åtgärder för att stoppa covid-19-pandemins utbredning fick effekt. Trots en återhämtning på den kinesiska marknaden i mars, så sjönk försäljningen under kvartalet med 17 % och orderingången minskade med 7 % under perioden.

Den snabba nedgången av den globala efterfrågan på grund av samhällsåtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset hade en negativ effekt på Volvo Construction Equipments (Volvo CE) finansiella resultat för första kvartalet 2020, och försäljning, lönsamhet, leveranser och ordrar backade alla under perioden.

Under de första tre månaderna 2020 såg Volvo CE nettoförsäljningen minska med 17 % till 20 148 Mkr (24 155 Mkr för första kvartalet 2019). Rörelseresultatet på 2 678 Mkr var också en försämring mot 3 646 Mkr under samma period 2019. Intäkterna påverkades av lägre maskinvolymer och en ogynnsam maskinmix. Detta återspeglades i rörelsemarginalen, som på 13,3 % var något lägre än de 15,1 % som rapporterades för samma period året innan.

Orderingången minskade med 7 % under första kvartalet 2020, även om efterfrågan i Kina – världens största marknad för entreprenadmaskiner – ökade mot kvartalets slut. Leveranserna minskade, med 13 %, till 20 170 maskiner, jämfört med 23 139 maskiner under första kvartalet 2019.

Marknadsutveckling

De större globala marknaderna för entreprenadmaskiner i Europa och Nordamerika föll båda under första kvartalet, med en minskning på 1 % respektive 2 % under årets första två månader. I Asien (utom Kina) minskade efterfrågan med 4 % jämfört med samma period förra året. Effekten av covid-19-viruset var tydligare i Kina, som föll med 44 % under perioden, på grund av marknadsstörningar. Kina återhämtade sig i mars, med 2 % högre efterfrågan än under samma månad 2019, tack vare statliga stimulansåtgärder som ska främja infrastrukturutveckling. 

”Åtgärderna för att stoppa covid-19-pandemins utbredning började påverka våra verksamheter i Kina i februari, och hade en kraftig påverkan i mitten av mars, då vår globala leveranskedja stördes och produktionen stod stilla i de flesta delar av våra verksamheter”, kommenterar Volvo CE:s vd Melker Jernberg. ”Vi går nu helt klart in i en tuff period, med både produktionsstopp och lägre efterfrågan vilket påverkar vår lönsamhet negativt. Med det sagt är det betryggande att våra kunder är aktiva i verksamheter som är viktiga för samhället, och att våra produkter och tjänster är livsviktiga för att bygga en hållbar infrastruktur för framtiden”.

volvo-ce_april-2020_q1-financial-results
Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44-7733350307
E-post: osullivan@se10.com