Återhämtning på marknaden stärker Volvo Construction Equipment under tredje kvartalet

Ett förbättrat kundsentiment gjorde att orderingången ökade med 40 % och leveransen av maskiner med 20 % under Volvo Construction Equipments (Volvo CE) tredje kvartal 2020, medan den justerade försäljningen ökade med 6 %.

Ett förbättrat kundsentiment i kölvattnet av covid-19-utbrottet gjorde att efterfrågan på entreprenadmaskiner och tjänster återhämtade sig kraftigt under tredje kvartalet 2020, i synnerhet i Kina, vilket bidrar till att Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kan rapportera förbättringar inom försäljning, ordrar och maskinleveranser under perioden. 
Medan nettoförsäljningen under tredje kvartalet minskade med 2 % till 17 619 MSEK (17 921), så ökade den med 6 % under perioden justerat för valutarörelser. Det justerade rörelseresultatet var också något lägre, på 1 963 MSEK, jämfört med 2 180 MSEK under motsvarande period 2019. Det ger en rörelsemarginal på 11,1 % (12,2 %). 

Orderingången netto under tredje kvartalet ökade med 40 % jämfört med samma kvartal 2019. Leveranserna ökade med 20 %, till 19 774 maskiner, under tredje kvartalet, främst drivet av högre försäljning i Kina.

Marknadsutveckling

De flesta marknader har återhämtat sig väl från effekterna av covid-19-pandemin under tredje kvartalet, och maskinutnyttjandet vid periodens slut låg nästan på 2019 års nivåer. Med det sagt, så har den rådande osäkerheten på grund av pandemin tyngt den europeiska marknaden, som i slutet av augusti var ned med 19 %.

Den nordamerikanska marknaden var också ned med 19 %, medan Sydamerika var upp med 11 %, om än från mycket låga nivåer 2019. I Asien (utom Kina) föll den totala marknaden med 13 %. Den kinesiska marknaden har återhämtat sig starkt från pandemins effekter, drivet av statliga stimulansåtgärder, vilket har lett till en ökning av efterfrågan på 22 % under perioden.

”Efter de abrupta nedstängningarna på grund av covid-19 under andra kvartalet, så förbättrades aktiviteten för entreprenadmaskiner gradvis på de flesta marknader under tredje kvartalet”, kommenterade Melker Jernberg, vd för Volvo CE. ”Efterfrågan var särskilt stark i Kina, världens största marknad, och här har vi fortsatt att vinna marknadsandelar. Med fortsatt osäkerhet på grund av den nuvarande spridningen av pandemin kommer vi att ha ett strikt fokus på kostnadsstyrning samt prioritera hälsan och säkerheten för våra kollegor, kunder och affärspartner.”

Viktiga händelser

I linje med företagets policy om att fokusera på kärnproduktgrupper har Volvo CE avyttrat sitt nordamerikanska Blaw-Knox-asfaltläggarutbud under tredje kvartalet. Dessutom meddelades att de första leveranserna av de helt eldrivna kompaktmaskinerna ska påbörjas i Storbritannien, Frankrike och Tyskland de kommande veckorna.

Nettoförsäljning per marknadsområde Tredje kvartalet  Första nio månaderna
Mkr 2020 2019 2020 2019
Europa 5 423 6 629 17 154 23 510
Nordamerika 2 969 3 556 10 206 14 104
Sydamerika 522 703 1 503 1 915
Asien 7 787 6 137 29 117 26 002
Afrika och Oceanien 919 895 2 663 3 359
Totalt 17 619 17 921 60 642 68 889

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

Tiffany Cheng

Direktör, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-post: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44-7733350307
E-post: osullivan@se10.com