Volvo CE:s försäljning upp 34 % under tredje kvartalet

Ökade marknadsandelar och stark återhämtning i Asien och Ryssland bidrar till ett starkt resultat för Volvo Construction Equipment under tredje kvartalet 2017.

Ökade marknadsandelar i viktiga segment i kombination med effektiv kostnadsstyrning och växande efterfrågan på de flesta marknader bidrar till ett ovanligt starkt resultat för Volvo Construction Equipment under tredje kvartalet 2017. Försäljningen steg med 34 %, orderingången med 45 % och leveranser med 48 % under perioden, plus att lönsamheten förbättrades kraftigt.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet efter justering av valutarörelser ökade med 34 % till 15091 Mkr (11539). Även rörelseintäkterna ökade starkt med 237 % till 2024 Mkr, jämfört med 601 Mkr motsvarande period 2016. Detta representerar en markant ökning av vinstmarginalen till 13,4 % (5,2 %). Lönsamheten påverkades positivt av ökad försäljning, förbättrat kapacitetsutnyttjande samt en vinst från försäljningen av Volvo CE:s återförsäljare i Storbritannien.

Orderingången netto under tredje kvartalet ökade med 45 % jämfört med samma kvartal 2016. Denna ökning drevs huvudsakligen av ökad orderingång från Kina samt ökningar i andra asiatiska marknader och Ryssland. Leveranserna ökade med 48 % till 14431 maskiner. 

Marknadsutveckling

Fram till slutet av augusti steg den europeiska marknaden med 15 % tack vare ökningarna i Storbritannien, Frankrike och Italien. Den tyska marknaden är något större än föregående år, medan den ryska marknaden, som är under återhämtning, steg med 101 %. Nordamerika steg med 7 % jämfört med föregående år tack vare ökad efterfrågan på grävmaskiner, såväl kompaktgrävmaskiner som större allroundmaskiner. Den sydamerikanska marknaden steg med 6 % jämfört med föregående år, men förblir på mycket låg nivå. I Asien (exklusive Kina) steg den totala marknaden med 12 % jämfört med föregående år med fortsatt tillväxt i Indien och Indonesien, bland annat tack vare gruvsektorn som är under återhämtning. Den kinesiska marknaden steg med 74 % jämfört med föregående år, med en stark återhämtning både för grävmaskiner och stora hjullastare.

“Detta är ett speciellt starkt resultat. Volvo CE har reagerat synnerligen bra på den ökande efterfrågan, med 48 % volymökning, och samtidigt höjt lönsamheten väsentligt” kommenterade Martin Weissburg, direktör för Volvo Construction Equipment. “Vi fortsätter även att öka våra marknadsandelar inom våra starkaste produkt- och marknadsområden.” 

Under kvartalet tillverkade Volvo CE sin 75000:e ramstyrda dumper. Volvo svarar för mer än hälften av alla ramstyrda dumprar som någonsin har tillverkats, varav 50000 fortfarande är i regelbundet bruk över hela världen.