Swecon Volvo Construction Equipment Eesti

Õiguslik teade

Isikuandmete puutumatust käsitlev teade

AB Volvo (publ) ja Volvo Group hindavad teie huvi meie toodete vastu ja teiepoolset külaskäiku meie veebisaidile http://www.volvoce.com/.

Erinevate Volvo Groupi firmade teatavatel veebisaitidel või Volvo Groupi veebisaitidel, mis varustavad kasutajat spetsiifiliste funktsioonidega, võib olla täiendavat privaatsusteavet.


Isikuandmed

Veebisaiti volvo.com kontrollitakse AB Volvo (publ) poolt või selle teatavaid osi vastava Volvo Groupi firma poolt.

Teie isikuandmeid ei töödelda, kui te ei esita neid ise või kui teid teavitatakse andmete töötlemise vajadusest.

Veebisaidil võivad olla lingid veebisaitidele, mis ei kuulu Volvo Groupi veebisaitide hulka. Volvo Group ei vastuta selliste veebisaitide privaatsustavade eest.

Kui tekib küsimusi teid puudutavate isikuandmete meiepoolse töötluse kohta, siis võite pöörduda AB Volvo (publ) või vastava Volvo Groupi firma poole. AB Volvo (publ) üksikasjalikud kontaktandmed on toodud käesoleva lehekülje lõpus. Kui leiate oma isikuandmetes on ükskõik millise vea, siis palutakse teid see parandada. Teil on samuti õigus (isiklikult allkirjastatud kirjaliku nõudmisega, üks kord kalendriaasta jooksul ja tasuta) saada meilt teavet, s.h selle kohta, milliseid teie kohta käivaid isikuandmeid me töötleme ja miks.

Küpsised
Kui vaatate seda saiti, võime salvestada mõningat teavet teie arvutisse "küpsiste" kujul. Küpsiseid kasutatakse paljude veebisaitide poolt, et anda külastajale juurdepääs teatavatele funktsioonidele. Küpsisesse salvestatud teavet võib kasutada ka kasutaja käitumise jälgimiseks veebisaidil.

Kasutusel on kaht tüüpi küpsiseid: esimesed salvestavad faili teie arvutisse pikemaks ajaks ja neid kasutatakse selleks, et määrata, kas meie ja teie arvuti vahel on olnud varasemat kokkupuudet. Teist tüüpi küpsiseid kutsutakse "seansiküpsisteks" ja need salvestatakse saidi külastamisel teie arvuti mällu. Seansiküpsiseid ei salvestata teie brauserisse pikemaks ajaks, vaid need kustutatakse brauseri sulgemisel.

Volvo Group kasutab küpsiseid külastusstatistika kogumiseks ja teabe salvestamiseks teie eelistuste kohta veebisaidil navigeerimisel. Sel moel loodame, et saame asjakohast teavet paremini meie külastajatele edastada.

Kui kuskil mujal pole konkreetselt teisiti öeldud, siis ei kasuta Volvo Group kunagi küpsiseid teie isikuandmete kogumiseks.

Kui te aktsepteeri Volvo Groupi küpsiste kasutamist meie veebisaidil, siis võite konfigureerida oma brauseri küpsistest keelduma, muutes oma brauseri sätteid. Kuid see tähendab, et me ei saa tagada kõigi meie veebisaidi funktsioonide toimimist ettenähtud viisil. 

Kontakt
Kui teil on küsimusi eelnevate jaotiste kohta, siis võtke AB Volvoga (publ) ühendust meie kontaktilehekülje kaudu.

Jaanuar, 2016