VOLVO VOOLIKUD
PÕHJALIKULT TESTITUD

Volvo voolikutele tehakse pikemaid, põhjalikumaid ja reaalsele elule lähedasemaid teste, kui tavapärased standardid nõuavad. Pikaajalise lekkevaba töö tagamiseks on peaaegu kõik voolikud varjatud/kaitstud. Selle tulemus? Voolikud mitte ainult ei tee oma tööd, vaid aitavad kaasa ka võimalikult pika tööaja saavutamisele ja tulevad toime rasketes töötingimustes, aidates samal ajal vähendada teenindus- ja hoolduskulusid. Ära riski! Kasutades Volvo voolikuid, teadke, et need on valmistatud Volvo masinate ja hüdrosüsteemide jaoks loodud originaalosadest.

Kõik hüdrosüsteemi osad on loodud koos töötama. Seetõttu on hüdrovoolikud konstrueeritud ja testitud koos kõigi teiste hüdrosüsteemi komponentidega. Hüdrovooliku kalibreerimisel võetakse erinevate funktsioonide jaoks arvesse järgmisi omadusi:

  • Painutusraadius

  • Paindlikkus

  • Töö- ja tippsurve

  • Õlivoolu hulk ja kiirus

  • Vibratsioon

  • Temperatuur

  • Keskkond

  • Kulumine


Küsi pakkumist